Предизвикателствата при изграждането на интегрирана система за управление на процесите във ВТУ „Тодор Каблешков”

Предизвикателствата при изграждането на интегрирана система за управление на процесите във ВТУ „Тодор Каблешков”

От началото на 2013 година Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” изпълнява проект на тема: Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков". Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Десет години списание "Механика Транспорт Комуникации"

Десет години списание "Механика Транспорт Комуникации"

Списанието се създава през 2003 година чрез проект “Нови дейности въввиртуалното пространство на Центъра за наука информация и международнияакадемичен обмен”