„Железницата през обектива - 2014”

   

Сдружение „Форум за Балкански транспорт и инфраструктура - ФБТИ”

съвместно с

сдружение "Клъстер Зелен товарен транспорт",

списание "Железопътен и интермодален транспорт - ЖИТ"

и

сдружение „Жп моделисти“

обявяват за ІІ-ри път

ФОТОКОНКУРС

на тема:

„Железницата през обектива - 2014”

Правила за участие във фотоконкурса


ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен и право на участие имат както български, така и чуждестранни граждани.


ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Чрез фотографиите си участниците да покажат една различна гледна точка относно  железопътния транспорт и забележителности (експлоатационни, исторически, атракциони, природни, и други), което да способства за намиране на нови идеи и начини за представяне пред обществото на дейността им по обективен и ненакърняващ достойнството на служителите им начин.

Различното виждане на всеки участник може да спомогне да се представят неща, които в ежедневието си не виждаме и оценяваме.


УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

 • В конкурса могат да участват както български, така и чуждестранни граждани. Участници, не навършили 18 години, могат да участват само с позволението на родител или законен попечител, което се отразява във формуляра за участие.
 • Всеки може да участва с до 3 снимки, които да отговарят на темата на конкурса и са с необходимото фотографско качество;
 • Фотосите да бъдат дигитални в JPEG формат с минимален размер 1,5 MB (2048/3088 ppi, 300 dpi);
 • Снимките трябва да са авторски;
 • Собствеността върху тях да не е прехвърлена, както и да не бъде предоставена на трети лица;
 • Ако на снимката има заснети хора, те трябва да са съгласни на публикации с тяхното изображение. При предявяване на претенции от заснети лица преди приключване на конкурса, снимката не се допуска до участие или ако е допусната, се сваля от гласуване в момента на предявяването;
 • Ако в по-късен етап от конкурса бъдат предявени претенции към съдържанието или собствеността на снимката от трети лица, авторът на фотографията носи пълната отговорност за удовлетворяване на потенциални искове и права към нея;
 • Формулярът за участие и снимките се приемат само на посочения и- мейл: fotokonkurs_railwaytransport@abv.bg, придружени с имената на автора, дата на раждане за лица до 18 години, кратко описание на изображението – име, година (месец) на заснемане, гара/ междугарие, локомотив/ влак и други;
 • Допускането до участие се наблюдава и контролира от специална комисия, създадена от организаторите за конкурса. Основните критерии за допускане до участие са условията за съдържанието и качеството на снимките, както и спазването на поставените от организаторите срокове;
 • До участие в конкурса няма да бъдат допускани: участници, които не са спазили някое от условията на фотоконкурса, а именно:

1. Не са попълнили съгласно изискванията регистрационната форма;

2. Не са съгласни с общите условия;

3. Не са изпратили снимки, отговарящи на темата на конкурса;

4. Не са обозначили снимките съгласно реда, описан в условията за допускане на снимките;

5. Не са подали регистрационната форма в посочените срокове;

6. Не се допускат до участие снимки с неустановени или в последствие предявени права;

7. Не се допускат до участие снимки неотговарящи на техническите изисквания;

8. Не се допускат до участие в конкурса снимки с порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа и/ или религиозна и расова нетърпимост. Също така няма да се допускат до конкурса снимки, които показват забранени от закона вещества или употребата им;

            Ако сте дисквалифициран участник, на адреса, от който сте изпратили снимките, ще получите следното съобщение “Не сте допуснат до участие”, като се цитира и причината. В страницата на Eлектронно научно- приложно списание “Железопътен и интермодален транспорт” ще бъде поместен само списък с лицата и снимките, които са допуснати до участие;


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА СНИМКИ

Срок за изпращане на снимки: 30.11.2014г.


ОЦЕНЯВАНЕ

След изтичане на крайния срок за изпращане на фотографии, компетентно жури ще оцени снимки, които ще бъдат наградени. Предвижда се още една поощрителна награда: Организаторите ще качат снимките на кандидатите в специално направена за целта интернет страница във Фейсбук: ФОТОКОНКУРС на тема: „Железницата през обектива - 2014”. Гласуването ще се осъществява посредством брой харесвания на снимките, като снимката събрала най- много харесвания ще бъде избрана за снимка на публиката, съответно авторът й ще бъде награден.

Харесването на снимките ще се осъществява в периода: от 01.12.2014 до 14.12.2014г.

Журито ще определи трите най- добри снимки на 15.12.2014г.
Основни критерии при оценяването ще бъдат: интерпретация на темата, оригиналност, иновативност, атрактивностr и артистичност.НАГРАДИ
Първа награда: Книгата на Стефан Стойчков "Пътническите вагони в Българските железници 1867 - 2012г.";
Втора награда: Абонамент за списание IRJ;
Трета награда: Атракционно пътуване с парен локомотив на БДЖ;

СПОРАЗУМЕНИЕ

В случай, че конкурсът се осуети в резултат на компютърен вирус, програмни грешки, злонамереност, неоторизирана интервенция от хакери, измама, технически проблеми или каквито и да било други причини, които нарушават или засягат администрирането на сайта или сигурността и справедливото провеждане на конкурса, Сдружение «ЖП Моделисти» си запазва правото, да дисквалифицират лицето/ лицата, които са се намесили неправомерно, и/ или да анулира, прекрати, промени или временно да преустанови провеждането на Конкурса.

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса, съгласно Закона за защита на личните данни.

 • Етикети: Хоби