Транспортния барометър на TimoCom

Транспортният барометър на TimoCom

Транспортният барометър представя актуалното състояние на предлагането на товари и превозни средства на европейския пътно- транспортен пазар. Благодарение на актуалната информация транспортният барометър e изключително полезен при сключването на сделки и договарянето на цената.

Силен инструмент за определяне на реалната пазарна цена

Служи като основа за водене на преговори за европейския сектор на автомобилния транспорт

Онлайн и като печатна версия в големите европейски специализирани вестници и списания

 

Транспортният барометър с един поглед

Какво означава транспортният барометър за бранша

Транспортният барометър показва актуалната картина на европейския транспортен и логистичен бизнес. Така например диспечерите могат да преценят от офиса каква е в момента ситуацията на товарите и превозните средства в други страни. По този начин фирмите могат по- добре да реагират на колебанията в цените и като цяло по-добре да планират своите диспозиции.

 

Как се събират данните

Като лидер на пазара сред европейските борси за товари и товарни обеми TimoCom предоставя всяка секунда обширна информация. Ежедневно публикуваните в TC Truck&Cargo® до 450.000 оферти за товари и товарни обеми от над 100.000 потребители се оценяват за транспортния барометър и се визуализират почти в реално време.


Винаги когато сте на път получавате актуална информация. С приложението транспортен барометър Ви получавате актуална информация относно товарите и превозните средства.

Приложението транспортен барометър беше цялостно преработено и предлага много нови функции, като например свободния избор на линии. Открийте сега новото задължително приложение за транспортния бранш.

Приложението може да намерите тук:Транспортният барометър на TimoCom с всички допълнителни функции!

Регистрирайте се безплатно на www.portatio.com и веднага ще Ви бъде показано актуалното съотношение на товарите спрямо товарните обеми за всички релации в рамките на Европа.


  • Етикети: Бизнес и сътрудничество