Актуални Европейски обсъждания на Европейската железопътна индустрия

Актуални Европейски обсъждания на Европейската железопътна индустрия

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Transport Innovations and the Bulgarian ESIF Operational Programmes

Transport Innovations and the Bulgarian ESIF Operational Programmes

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Intermodal Round Table and Road Map for Bulgaria

Intermodal Round Table and Road Map for Bulgaria

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Транспортния барометър на TimoCom

Транспортния барометър на TimoCom

Транспортният барометър на TimoCom

Транспортният барометър представя актуалното състояние на предлагането на товари и превозни средства на европейския пътно- транспортен пазар. Благодарение на актуалната информация транспортният барометър e изключително полезен при сключването на сделки и договарянето на цената.

Силен инструмент за определяне на реалната пазарна цена

Служи като основа за водене на преговори за европейския сектор на автомобилния транспорт

Онлайн и като печатна версия в големите европейски специализирани вестници и списания

TimoCom - една успешна компания

TimoCom - една успешна компания

TC eMap® на TimoCom е най-голямата платформа за проследяване в Европа
TC eBid® на TimoCom
Печат за качество BMEnet

Европа в центъра на вниманието: нови търговски партньори благодарение на TimoCom

FERCAM Bulgaria Ltd. разчита на борса за товари с международно ноу- хау

Exiros оптимизира веригата си за доставки с транспортния барометър на TimoCom
Компанията използва успешно пазарния индикатор

По-добре подготвени за преговори относно цените

Мобилност и интермодален пътнически транспорт

Мобилност и интермодален пътнически транспорт

Интермодалността е организираната връзка между различни видове транспорт по време на едно пътуване. Тя има за цел да предостави на пътниците непрекъснат превоз. Интермодалността допринася за плавност на пътуването и всички съпътстващи го операции: интероперабилност (оперативна съвместимост на транспортните мрежи), електронно издаване на билети, достъпност, информация в реално време, безопасност, комфорт.