Стратегия за развитие на системите за управление и контрол, комуникационните и информационните технологии в жп транспорта за програмния период 2014-2020г.

Стратегия за развитие на системите за управление и контрол, комуникационните и информационните технологии в жп транспорта за програмния период 2014-2020г.

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

New terminals

New terminals

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Национална среща проект GIFT

Национална среща проект GIFT

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Проект за разширение на метрото в София

Проект за разширение на метрото в София

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ