Евразия има нов транспортен и логистичен оператор

След създаването на Митническия съюз, развитието на Общото икономическо пространство и на Евразийски съюз, развитието на икономическите и транспортните системи на Европа, Азия, Русия, Беларус и Казахстан са напреднали чрез съвместни инициативи за създаване на съвместно дружество. Обединена компания за транспорт и логистика (UTLC) започва своята работа на 1 януари 2015г.

Трите страни, регистрират Обединена компания за транспорт и логистика през месец ноември. Дружеството е регистрирано в  държавния регистър на юридическите лица в Москва на 13 ноември. Уставния капитал възлиза на 39.7 млрд рубли (USD 654 милиона), "заявиха руските железници в свое изявление. Основателите на фирмата са RZD, с номинална стойност от 39.7 млрд рубли, което представлява 99,84% от общия капитал, Беларуските железници и KTZ, всяка с номинална стойност от 0,032709 милиарда рубли (0.08%). "На 1-ви януари 2015г. UTLC е започнала своята дейност. Офисът е налице, като всички организационни въпроси са свършени. Със създаването на UTLC, железопътните администрации на KTZ, RRR и BRR ще могат осъществяват съвместна дейност по транзитните коридори на EAEU. Това ще насърчава взаимодействието на превозите на товари. Ще се предоставят услугит, на принципа на "едно гише" на територията на трите страни - Русия, Казахстан и Беларус. В следващите години ние наистина ще се възползваме от този съвместен проект ", се изказа AskarMamin председател на KTZ.
Според декларациите на Vladimir Mikhailyuk, първият заместник-началник на беларуските железници, Беларус ще ограничи участието си в UTLC с финансов принос в размер на 1 млн. Щатски долара. Първоначалните доклади предвиждаха, че Беларус ще допринесе с терминала Brest и активи на Belintertrans.
През септември, президентът на РЖД заяви, че "правителството одобри прехвърлянето на 50% + 2 акции от активите на TransContainer на UTLC. Акциите на TransContainerand Russian Railway Logistics (100% -1акции), собственост на RZD ще бъде отчуждена".
Стартирането на дейността на UTLC ще определи развитието на транспорта и логистичната инфраструктура чрез увеличаване на обема на товарите, превозвани в трите страни. Това ще стане на базата на уникална тарифна политика за използване на наличния подвижен състав и въвеждането на стандартни технологии.
Според бизнес плана на RZD, обемът превозени товари от UTLC ще надхвърли 4,0 милиона TEUs до 2020г. Съвместния БВП ще възлиза на 11.3 милиарда щатски долара (около 5 милиарда щатски долара за Русия, 5.3 милиарда долара за Казахстан и 1 милиард щатски долара за Беларус).

Подписани са няколко споразумения

Относно дейността на дружеството извън трите страни, стратегически проекти са обсъдени през май 2014 в рамките UTLC. Особено транспортни сътрудничество на оста Беларус- Русия- Казахстан-Туркменистан-Персия Gulf ЕС ос. Проектът е по инициатива на министър- председателя на Беларус Mikhail Myasnikovich и включва Русия, Казахстан и Туркменистан.
Важно е да се спомене, че няколко европейски страни са изразили интерес към проекта UTLC. "Ние говорим за транспортен коридор от Тихия океан до Атлантическия океан. Дори в условията на санкции Италия, Испания, Австрия и Германия са показали интерес към него. UTLC следва да даде тласък за развитието на транспортната сфера на Евразийски съюз (EEU) от друга страна това е добър инструмент за разширяване на сътрудничество с Азия, на първо място с китайските железници". "За съжаление, железопътния транспорт, е по- малко от 30% от контейнерни превози", каза той.
В интерес на други фирми в UTLC също е представена от Nurminen Logistics (Финландия), която подписа през август писмо с намерение за сътрудничество с UTLC по маршрути до Китай.
Най- новата и най- бърза железопътна връзка от Финландия до Централен Китай е през Казахстан и ще намали времето за пътуване от 80 на 20 дни, това може да доведе до изместване на контейнерните превози от морския към железопътния транспорт. За сътрудничество си с UTLC, Nurminen Logistics отваря офис в Москва, за да постигане по-високо качество на предлаганите транспортни услуги.
"Статутът на проекта е от високо значение за Русия, Казахстан и Беларус, което гарантира гладкото функциониране на маршрута. В тези страни, работа на UTLC ще има приоритет железопътния транспорт. Маршрутът е предназначена предимно за транзитния трафик през Русия. Ние вярваме, че с бърза, редовна железопътна връзка с Китай ще има особен интерес за фирмите в машиностроенето, и за операторите, които внасят сезонни стоки от Китай към Европа", заяви Olli Pohjanvirta, главен изпълнителен директор на Nurminen Logistics.
Подписано е друго споразумение за сътрудничество през декември от UTLC, Rais Hassan Saadi Group (RSH) и Cargo & Logistics Dubai Airports. Трите страни са обсъдили развитието и организацията на логистичната верига в рамките на транспортен коридор Север-Юг. Меморандумът ще улесни ефективността на логистиката на Russia-CIS-Gulf (ОАЕ, Иран) и оста Индия. Нещо повече, UTLC обмисля създаване на транспортна връзка "море- въздух" с Dubai Cargo Village/Dubai International Airport Cargo Gateway, както в Русия, така и в ОАЕ.
UTLC, RHS и Cargo & Logistics са изразили интерес към обмяна на опит в ефективното използване на съвременните информационни системи, които позволяват на клиентите и експерти за наблюдение и управление на веригата на доставките в реално време с помощта на мултимодален транспорт.Източник: Magazine RailwayPro Posted
Оригинална статия: RailwayPro


  • Етикети: Логистика