Китай основен инвеститор на проект за високоскоростни влакове между Москва и Казан

Изграждането на високоскоростна железопътна линия на Москва-Казан е най-големият инфраструктурен проект в Русия. Проектът е включен в първата фаза за развитие на мрежата от високоскоростни влакове в страната. Ще осигурява връзки между 6 територии (които представляват 20% от населението). Тези територии са: 1. Москва и региона;

2. Владимир;

3. Региона на Нижни Новгород;

4. Татарстан;

5. Удмуртия;

6. Региона на Екатеринбург;

Москва-Казан е първата високоскоростна железопътна линия, построена в Русия и е предназначена за скорости от 400 км/ ч. "Това е първият проект от този вид за Русия, каза Александър Мишарин, отговарящ за развитието на високоскоростния железопътен транспорт.
С дължина от 770 км, проектът изисква инвестиции в размер RUB 1 трилион (21 милиарда долара,  до декември 2014 г.), цената на 1км се оценяват на 40 милиона щатски долара. Финансовата схема на проекта, над RUB 300 милиарда (5,3 милиарда долара) ще идват директно от държавния бюджет, което представлява 30% от общите разходи. 31% ще дойдат от РЖД, пенсионен фонд и Националния фонд за социални грижи. Частните компании, които искат да участват в изпълнението на проекта ще предоставят една четвърт от общото финансиране, използвайки собствени средства или кредити, а 14% биха могли да дойдат от заеми на частни дружества, издадени чрез държавни гаранции.

През септември, Китай обяви, че е готов да инвестира в изграждането на линията, свързваща Москва до Казан. През октомври, Русия и Китай подписаха споразумение за финансирането на проекта. Руското министерство на транспорта, РЖД и Комисията за реформи на Китай и китайските железници са подписали меморандум за разбирателство за високоскоростната мрежа в Русия, а споразумението е част от пакет за партньорство, подписан на стойност 10 милиарда щатски долара.
Проектът на железопътната линия е разделена на четири секции. РЖД ще изгради първия сегмент от 197 km, от Москва до Владимир, докато останалите три сегмента ще бъдат построени от консорциум образуван от частни компании чрез концесионни договори.
Руското правителство се подготвя за финансиране на проекта, чрез федералния бюджет за 2015-2017г.
Линията се очаква да бъде завършена до 2018г., когато Русия ще бъде домакин на FIFA World Cup.

От Москва до Пекин за два дни

Жп проекта Москва-Казан може да бъде част от бъдещата линия Москва-Пекин, за които са необходими инвестиции в размер на десетки милиарди долари. Влакът между Москва и Казан ще бъде част от железопътната линия за високоскоростни влакове между двете столици.
Високоскоростната железопътна линия Москва- Казан е част от Евроазиатската железница.
Москва-Казан не е единствения жп проект осъществен посредством споразумения с Китай. A РЖД официално обяви през ноември, че има план за развитието на високоскоростна железопътна линия от 7000 километра между Москва и Пекин със стойност в размер на 7 трилиона рубли (USD 123 милиарда евро). Веднъж построена, железницата ще бъде три пъти по-дълга от най- дългата високоскоростна железопътна линия в света, от китайската столица до южния град Гуанджоу.
Влакът между Москва и Пекин се оценява на стойност над 7 трилиона (USD 150 млрд). Китай ще инвестира RUB 4 трилиона (86 милиарда долара), докато делът на Русия ще бъде в размер на 2.8 трилиона рубли (USD 60 милиарда). Тази железопътната отсечка ще премине през Казахстан.
„China Investment Corporation“ е изразила интерес за участие в изпълнението на жп проекта.

При завършване на железопътната линия, времето за пътуване между двете страни ще бъде намаено на два дена, спрямо настоящите шест дни в към момента.
Китай, чрез свои строителни фирми, ще може да участва и в двата проекта (Москва- Казан и Москва-Пекин) чрез инвестиции и активи (заемни активи). Още повече, руската страна може до  развие други проекти за развиетие на инфраструктурата, използвайки китайски технологии за високоскоростен железопътен транспорт.

Източник: Magazine RailwayPro Posted on January 22, 2015
Оригинална статия: RailwayPro
  • Етикети: Инфраструктура