Инфраструктурните ремонти − проблем за товарните превози

В сравнение с миналата година за осемте месеца на тази приходите на „БДЖ –Товарни превози“ ЕООД са се увеличили с 1 млн.945 хил. лева. Ръстът от около 2 процента идва от транспортираните 530 хил. тона товари повече. За същия период обаче оперативните разходи на дружеството са скочили с 3млн. 324хил.лева. Една от основните причини за този факт, който тревожи специалистите в него, са изключително големия брой прекъсвания на движението по железопътната инфраструктура от началото на годината, заради извършването на продължителни ремонти в различни участъци на националната железопътна мрежа. Това е довело и до увеличаване на пропуснатите ползи за „БДЖ –Товарни превози“ ЕООД. Като един типичен пример в отдел „Анализи и планиране на финансовите резултати”, посочват отсечката Нова Загора – Ямбол – Зимница, където в продължение на около две години, от декември 2012г. до август 2014г., влаковете са пътували по обиколен маршрут през Тулово. Това е предизвикало генерирането на по-големи разходи и е влошило предлаганата услуга. Така цистерните, натоварени с пропан - бутан, пристигащи от Кавказ през ферибота във Варна, принудително са удължавали пътя си, което е забавяло доставката до базите на „Газтрейд” в Костинброд и до „Топливо” в Кремиковци. На практика се е стопирал и превоза на същия тип цистерни с пропан – бутан до базите в Асеновград, Филипово, Белозем.

Само от началото на годината, поради продължителни ремонти са затваряни около 17 отсечки между един и седем – осем месеца. По някои участъци например, като Пирдоп – Антон, предварително обявения срок дори не е спазен и ремонтът е удължен допълнително. Липсата на инфраструктурен капацитет силно затруднява експлоатационната обстановка, налага чести корекции в разписанията на товарните влакове и увеличава непланираните разходи, коментират експерти в „БДЖ –Товарни превози“ ЕООД. Те обаче няма как да не се направят, защото без тях не могат да се поддържат локомотивите и да се заплаща извънредният труд, положен от персонала. Поради наложителните ремонти, в много от жп участъците, средно с 16 на сто е намалена брутната тежина на товарните влакове с дизелова тяга. Всичко това отново е довело до повече разходи и е понижило ефективността на превозите, обобщават същите специалисти в отдел „Анализи и планиране на финансовите резултати” на товарното дружество. По думите им за осемте месеца на 2014г., вследствие прекъсванията по железопътната мрежа, са отчетени допълнително над 79млн. бруто тон километри. В зависимост от вида на участъка и дали е ползвана дизелова или електрическа тяга, за енергийни ресурси са отчетени 709 298 лева над планираните разходи. Отделно на съответния персонал, работил по обиколните маршрути през 2014г., са изплатени още 308 865 лева. Така общият размер на допълнителните разходи е достигнал над 1 млн. лева, без в тях да бъдат включени и необходимите средства за текущо поддържане на по-големия брой локомотиви, пуснати в експлоатация.

В резултат на прекъсванията около 289 хил. тона товари не са били превозени, а пропуснатите ползи са достигнали около 1,5 млн.лева. Става въпрос за конкретни отсечки, при които клиентите не са приели обходните алтернативни маршрути. Такъв е случаят между гарите Любеново предавателна и Димитровград юг, където в продължение на три месеца, от юни до септември влакове не са се движили. През същия интервал на 2013г. от там са били транспортирани над 283 хил.тона с повече от 5500 вагона, от които приходите за дружеството са били над 1 млн.лв. Сега, въпреки предложената комплексна преференциална цена на фирмата- товародател за обиколен маршрут, тя значително е намалила подаваните обеми, за което е заплатила едва около 22 хил.лв. Тревожното е, че почти във всички случаи става дума за лоялни товародатели, които поради посочените проблеми са предпочели да потърсят услугите на алтернативния автомобилен транспорт. Още подобни примери могат да бъдат цитирани и след затварянето на отсечките Димитровград север – Хасково и Плачковци – Кръстец – Радунци.

За да запази партньорите си и коректно да изпълни сключените с тях договори ръководството на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД провежда последователна гъвкава ценова и търговска политика. Благодарение на нея преобладаващата част товари, които е трябвало да преминават през затворената жп мрежа, са транспортирани през обходни линии. Обобщените анализи обаче показват, че претърпените загуби и пропуснати ползи са за повече от 2,5 млн.лева.

Една характерна подробност от началото на годината, в сравнение с 2013г., е и спадът на товарите в международните съобщения. Въпреки че при износа и вноса се наблюдава увеличение, съответно с 19,8 процента и 8,4 процента, те не са в състояние да компенсират значително свилия се с около 45,8 процента транзит. Наблюдава се и намаляване на контейнерните и конвенционални композиции, преминаващи през страната ни между Турция, Унгария и Австрия. Това, според експертите в дружеството, отново е в резултат на зачестилите прекъсвания на движението по националната жп инфраструктура, чрез което се увеличават времето за пътуване и се влошава качеството на услугата.


  • Етикети: Инфраструктура