Обучение по мобилност за най-малките – какво постигнахме

Играта на трафик-змията (www.trafficsnakegame.eu) е европейски проект - кампания, която насърчава отиването на училище пеш или на  велосипед.  Тя е предназначена за децата от началното училище, техните родители и учители. В България тя се организира от Клуб УРГО (www.csdcs.org). Играта се играе две седмици, в които децата поставят точки върху банер всеки път, когато отиват на училище по устойчив начин - пеш, на велосипед, с градски транспорт или родителите ги возят с кола, но заедно с други деца. Целта на играта е банерът да бъде запълнен с точки и в края на втората седмица да бъде достигната целта, която училището си е поставило.

Има доказателства, че кампанията успешно увеличава устойчивите пътувания и  намалява вредните емисии. Създадена е Мрежа “Игра на трафик- змията” с цел да се разпространява добрата практика в Европа – в момента тя се състои от национални координационни звена в 18 европейски държави.

Резултатите от Играта на трафик- змията през първия сезон на проекта в България са изключително положителни. Клуб УРГО включи 20 училища от различни региони на страната:

- София – 13;

- Варна – 4;

- Шумен – 2;

- Вълчедръм 1;

Целта беше да се проверят нагласите за устойчиво придвижване и да се научат децата да ходят на училище без коли. В началото на играта 57% от децата бяха возени с коли, а две седмици след приключването й този процент беше сведен до 25%, тоест неустойчивите пътувания бяха намалени двойно (графика 1).                                         фигура 1. Постигнати резултати от първата година на играта.

 

Това е много добро постижение, особено за големите градове като София, Варна и Шумен, където родителите карат учениците с коли почти ежедневно. Така, под формата на игра, децата научиха какво е устойчива мобилност, а екипът на проекта и учителите се убедиха, че три вида аспекти формират устойчивия подход към мобилността:

- икономически;

- екологични;

- социални;

В тази връзка трябва да се съблюдават характеристики като:

- поносима цена;

- достъпност;

- безопасност;

- комфорт;

- влияние върху околната среда;

- културни различия и др.;

Чрез нашето отношение към тези различни аспекти ние учим децата, че когато избираме устойчиви начини за транспорт, ние влияем върху околната среда, качеството на въздуха, задръстванията, безопасността – затова промяната в навиците за мобилност е толкова важна за нас и бъдещите поколения. Учим ги също така, че опазването на околната среда е отговорност на всекиго.

През втория сезон на играта ще бъдат включени още училища от други градове:

– Русе;

- Силистра;

- Габрово;

- Монтана;

- Плевен и др.;

Децата ще получат редица основни познания за безопасно движение на пътя и умения да ги прилагат -  да забелязват движението на колите, да преценяват правилно необходимото им време за придвижване, да координират информация от различни посоки и т.н. По- нататък ще се включват и упражнения за двигателно развитие, поддържане на концентрацията и отговорност към променящите се ситуации. Ще има и много атракции, конкурси, детски празници и подаръци за малките ученици. В галерията по- долу, може да се проследи радостта на децата:

Снимка 1.Ученик участвал в играта


Снимка 2. Радостни ученици


Снимка 3. Радостни ученици

Снимка 4. Учител участник в проекта получава сертификат за добрата си работа.


Снимка 5. Учител участник в проекта получава сертификат за добрата си работа.

  • Етикети: Наука и обучение