Симеон Ананиев

      Симеон Ананиев е роден на 28.10.1955г. Завършил е Техническия университет в София, специалност “Експлоатация на железопътния транспорт”, през 1981 г. Има редица специализации и следдипломни квалификации, вкл. магистърска степен по икономика на транспортната фирма във ВТУ ”Тодор Каблешков” и докторантура в УНСС.
      Започва работа като технолог в Железопътен район “София” през 1981 г., преминава през различни професионални и управленски равнища в отрасъла, преподава във ВТУ”Тодор Каблешков” и от 2006г. до 2011г. е Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” към Министерството на транспорта. От януари 2012г. е доцент във ВТУ ”Тодор Каблешков”.