Бойчо Скробански - ръководител "Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт