доц. д-р Симеон Ананиев - Председател на УС на КЗТ