СИГУРНО БЪДЕЩЕ – СИГУРНОСТ С БЪДЕЩЕТО

СИГУРНО БЪДЕЩЕ – СИГУРНОСТ С БЪДЕЩЕТО

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Проучване за възможности за свързване на северните адриатически пристанища чрез високоефективна железопътна линия

Проучване за възможности за свързване на северните адриатически пристанища чрез високоефективна железопътна линия

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ADB Мултиплатформен проект. WP 7: Резултати от дейността

ADB Мултиплатформен проект. WP 7: Резултати от дейността

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Център за мултимодално развитие

Център за мултимодално развитие

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ