Анализ на товарната превозна дейност на националните речни пристанища /Развитие на националния речен транспорт и повишаване на неговата конкурентоспособност/

Анализ на товарната превозна дейност на националните речни пристанища /Развитие на националния речен транспорт и повишаване на неговата конкурентоспособност/

Речният транспорт има важна роля за функционирането на националната транспортна система, поради специфичните му технико-икономически и експлоатационни характеристики. Той осъществява  регионални и социални връзки по направлението на транспортен коридор № 7, който обхваща плавателния канал Рейн-Майн-Дунав. Във връзка с това е необходимо проучването на дейността на речните пристанища у нас, поради стратегическото им местоположение и бъдещото им развитие като транспортни възли, в които се осъществява технологично взаимодействие с другите видове транспорт.

Китай основен инвеститор на проект за високоскоростни влакове между Москва и Казан

Китай основен инвеститор на проект за високоскоростни влакове между Москва и Казан

Изграждането на високоскоростна железопътна линия на Москва-Казан е най-големият инфраструктурен проект в Русия. Проектът е включен в първата фаза за развитие на мрежата от високоскоростни влакове в страната. Ще осигурява връзки между 6 територии (които представляват 20% от населението).

Румъния: CFR SA подготвя рехабилитацията на 629км железопътни линии

Румъния: CFR SA подготвя рехабилитацията на 629км железопътни линии

Достъп до европейските фондове, по-специално CEF средства и за да направи това CFR SA подготвя големи проекти като Cata – Sighisoara (47км), Apata - Cata (28км), Brasov- Apata (38км ), Predeal – Brasov (27км), Craiova –Calafat (107км), Caransebes – Craiova (227км) и Arad – Caransebes (155км).

Мониторингови системи за контрол на техническото състояние на ПЖПС в движение на железопътната инфраструктура

Мониторингови системи за контрол на техническото състояние на ПЖПС в движение на железопътната инфраструктура

Членството на България в ЕС предполага и изисква пълноценно функциониране на железопътната система на страната в рамките на единната Европейска транспортна система. В горния контекст е необходимо постигане на по-високо ниво на експлоатационна надеждност и безопасност в железопътния транспорт. За постигане на най-общо формулираната цел и с оглед изключителната актуалност на проблема, е необходимо да бъдат изпълнени основните критерии и изисквания, регламентирани в нормативните актове на Европейския съюз.

Инфраструктурните ремонти − проблем за товарните превози

Инфраструктурните ремонти − проблем за товарните превози

В сравнение с миналата година за осемте месеца на тази приходите на „БДЖ –Товарни превози“ ЕООД са се увеличили с 1 млн.945 хил. лева. Ръстът от около 2 процента идва от транспортираните 530 хил. тона товари повече. За същия период обаче оперативните разходи на дружеството са скочили с 3млн. 324хил.лева. Една от основните причини за този факт, който тревожи специалистите в него, са изключително големия брой прекъсвания на движението по железопътната инфраструктура от началото на годината, заради извършването на продължителни ремонти в различни участъци на националната железопътна мрежа.