Особености при организацията на образователната и професионалната подготовка на заетите лица в транспортния сектор

Особености при организацията на образователната и професионалната подготовка на заетите лица в транспортния сектор

Системата на образованието в областта на транспорта може да бъде оценена като сравнително добре развита. На територията на страната има множество средни училища, в които завършващите гимназисти се профилират в различни професии, свързани пряко или косвено със сектора. Същото се отнася и до висшето образование, тъй като има достатъчно технически и икономически специалности, обучаващи кадри в областта на транспорта.

Обучение по мобилност за най-малките – какво постигнахме

Обучение по мобилност за най-малките – какво постигнахме

Играта на трафик-змията (www.trafficsnakegame.eu) е европейски проект - кампания, която насърчава отиването на училище пеш или на  велосипед.  Тя е предназначена за децата от началното училище, техните родители и учители. В България тя се организира от Клуб УРГО (www.csdcs.org). Играта се играе две седмици, в които децата поставят точки върху банер всеки път, когато отиват на училище по устойчив начин - пеш, на велосипед, с градски транспорт или родителите ги возят с кола, но заедно с други деца.

Виртуалният музей на транспорта в електронното обучение

Виртуалният музей на транспорта в електронното обучение

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ