С влак до перлата на Грузия. Курорт Уреки и лечебните му свойства

Грузия е разположена в западните и централните части на Закавказието. На юг граничи с Армения и Турция, на запад с Черно море, на Север с Русия и на югозапад с Азербейджан. Покрива територия от 69 700 km², а населението ѝ достига до 5 милиона. Грузия е член на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, както и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и се стреми към членство в НАТО и ЕС. Стопанство: БВП 16,14 млрд. USD (2014): селско стопанство 18,3 %, промишленост 19 %, услуги 62,7 %. Енергетика, черна металургия, машиностроителна, лека, хранително- вкусова промишленост. Лозарство, зеленчукопроизводство. Морски и планински балнеолечебни курорти. Транспорт: Грузия е важен транспортен център на Източното крайбрежие на Черно море. Тук се намират важните пристанище на Поти, Батуми и Сухуми. които са мост от Черно море към Каспийско море. 1658 км жп линии, 20 363 км шосета, 1029 км петролопроводи, 1495 км газопроводи, 855 908 бр.р.т. търговски флот, 31 летища.

Железопътна линия между Карс и Баку, през Тбилиси (БТК) е повратна точка в увеличаването на транспортния капацитет в района на Южен Кавказ и съдейства за диверсификацията на товарите, които се транспортират през тези три страни. Така, след въвеждането в експлоатация на петролопровода Баку- Тбилиси- Джейхан и на газопровода Баку- Тбилиси-Ерзурум, новата жп линия, известна и като линията Карс-Ахалкалаки- Тбилиси-Баку, се превърна във важна точка в развитието на Южен Кавказ и по- специално на Азербайджан, Грузия и Турция в ключов транзитен коридор между Европа и Азия.

Идеята за строеж на железопътна линия между Азербайджан и Турция, през Грузия, е лансиран за първи път през 1993, след затварянето на жп линията Карс-Гюмри-Тбилиси, минаваща през Армения. Но поради липсата на достатъчно средства, той първоначално е бил изоставен. Общата дължина на линията е 826 км, като по нея се превозват пътници и товари. Реализацията на енергийния коридор „Изток-Запад” постави основите за укрепване и задълбочаване на икономическите и политически връзки между Азербайджан, Грузия и Турция.

Жп линията БТК също може да помогне за промяната в характера на регионалната интеграция между държавите от АГТ. Доскоро, тази интеграция се основаваше най-вече на енергийния транзит и свързаните с него въпроси. Линията позволи на държавите от АГТ да разнообразят сътрудничество си, ориентирайки се към по- мащабен стоков транзит, но и към по- големи потоци от хора, циркулиращи между трите страни. БТК е нова стъпка към превръщането на територията на АГТ в основния „мост” между Европа и Азия. Освен това, линията е част от усилията за възраждането на древния Път на коприната. След като изграждането на тръбопроводите БТД и БТЕ беше наречено „новия Път на коприната”, сега жп линията БТК се определя като ключов елемент от т.нар. „железен Път на коприната”. Транзитните държави използват тази представа за да задълбочат интеграцията на региона със западните държави илиформиране на коридор Европа-Кавказ- Азия, задълбочавайки интеграцията на региона към Европа”.

За първи път след края на студената война, един транснационален проект в района на Южен Кавказ се осъществява без подкрепата на международни институции или трети страни. Тоест, реализацията на жп линията БТК може да се разглежда като демонстрация на независимостта на неформално интегрирания регион АГТ от външните ментори. Грузия отдавна е известна със своите лечебни природни фактори. Многобройни паметници от миналото са съхранили възторжени отзиви за лековития климат и известните топли извори, които притежават чудотворна способност да лекуват различни видове заболявания в различни райони на страната. Първите курорти в Грузия са от първата половина от XIX век. Първоначално това са били места с планински климат и минерална вода - Боржоми и Абастумани.

В края на XIX век започва развитието на курортните зони по Черноморското крайбрежие на Грузия, които се отличават с други климатични зони и се характеризират с относително високо атмосферно налягане, а оттам и високо съдържание на кислород в атмосферата; с малки дневни температурни амплитуди; въздух с високо съдържание на йони, микроелементи (йод, бром, хлор и т.н.), с морски или растителен произход и значителна концентрация на морска сол; богат на озон и слънчева радиация.

Всички по-горе фактори, както и дългия летен сезон ( 5-6 месеца годишно) и високата ефективност  на климатолечение в условията на Черноморското крайбрежие на Грузия – всичко това е допринесло за превръщането на този регион в най- важната база за създаване и развитие на курортите. В тази зона саразположени курортите - Пицунда, Новый Афон, Гудаута, Батуми, Кобулети и др.

Сред Черноморските курорти на Грузия е и курорт Уреки, който е разположен в района на Озургетском на 24 км северозападно от областния център, 15 километра южно от град Поти и 50 км. от град Батуми и западните части на Колхида низина. Железопътна линия и магистрален път осигуряват непрекъснати връзка на курортите с всички по- големи градове на страната. Разстоянието от столицата на Грузия - Тбилиси до Уреки не е повече от 300 км.

Развитието на Уреки като курорт започнало през петдесетте години на миналия век с изграждането на частни вили, но от 1960 г. насам, частното строителство в крайбрежната зона е било забранено. През ноември 1971 г. Уреки бил утвърден като курорт и започнало изграждането на санаториуми с лечебно-профилактична цел.
Уреки е разположен върху равнинните долини на бреговете на Черно море, където има натрупване на утайки от кватернера, където почвата е песъчинна и съдържа големи количества магнетит. На запад курорта граничи с Черно море, а на изток е ограден от хълмист терен с височини между 50-100 метра и продължава в подножието на планината Аджария-Имеретия, като най- високите върхове достигат до 2000-2500 м над морското равнище. Долините около Уреки са заети със аграрни култури (царевица, боб, билки, и т.н.), а по хълмистите терени има цитрусови плодове.

При образуването на метеорологичните условия в района на курорта, основният процес е прехвърлянето на въздушни маси от запад. По това време обикновено настъпва облачно и дъждовно време. Местната топлинна циркулация на атмосферата обуславя горно- долинната и крайбрежна (мусонен бриз) движение на въздуха. През топлите месеци на годината преобладават западни ветрове, а през студените месеци – ветровете от изток. Това им придава характера на мусон. Дневния (морски) бриз духа от към морето към нагрята суша, а през нощта (брега) духа от вътрешността към морето. Тези ветрове са характерни през летните месеци, докато през зимата почти не се наблюдават.

Географското положение на Уреки е предпоставка за развитие и циркулация на мусонни ветрове с максималната скорост (4.3 м / сек) през месеците февруари и март. Атмосферните условия и близостта на Черно море определят влажен субтропичен климат в Уреки. Продължителността на слънчевото греене е 1800-2000 часа годишно. Средната годишна температура е сравнително висока (14,3°С). Зимата е много мека, безснежна. Средната температура през януари е 5,8°С. Летата са топли (средна юлска температура - 22°С и август - 23 °C).

Относителната влажност е сравнително по-висока през цялата година, с пик през август (82%), а минимумът - през декември и януари (72%). Уреки се характеризира с обилни валежи, годишният размер на който е 2080 mm. От тях през студения сезон падат 831 мм, докато през горещия - 1249 mm. Максимални валежи през септември (292 mm), а минимални - май (67 mm). Съдържание на аерозоли във въздуха е 0.1-0.5 мг/ м3. Съдържанието на положителни леки аерони в 1 cm3 въздух се колебае между 500-1300 и отрицателни аерони - в диапазон 700-1600. Магнитното поле в крайбрежната ивица на Уреки е 48500 гр.

Брегът с дължина 11 км и широчина 30-50 м е покрит с пясък, в различна степен обогатен с магнетит. В Урекское магнетитния пясък е представен предимно от фин пясък в сиво, тъмно сиво, черно, жълто-сив, понякога кафеникаво.
Съставът на магнитните пясъци са фелдшпат, кварц, фрагменти от шисти, катран (биотит, мусковит), карбонати, пироксен, магнетит, титаномагнетит, железни скални частици, хидроксиди и др. Основните минерали в пясъка по крайбрежието на Уреки са магнетит и титаномагнетит. Тяхното съдържание в пясъка е около 4%. Те присъстват под формата на цилиндрични частици или с неправилна форма, понякога заедно с пироксен, фелдшпат и кварц. Основен размер на строежа в рамките на 0.05-0.4 мм в диаметър.
В окислителна среда, магнетита може да се превърне в мартит. Съдържанието на магнитни фракция в пясъка варира, достигайки 23% или повече. Общото съдържание на желязо в магнитната фракция е 34-47%, и титаниев оксид - 3,1-5,3%. Обемната плътност на пясък е 1,4 кг/ л, както и тяхното специфично тегло - 2,7 грама/ cm3.

Магнитната податливостта на пясъка на Урекския пясък варира 4x10-3-1x10-2 единици CGSE, докато за немагнитни пясъци, тази цифра не надвишава 4x10-4 единици CGSE. Индуктивността на магнитното поле на пясъка е в диапазоните на 150-250 NT, въпреки че има области, в които стойността достига до 400-500 и дори 1000 NT.
Изследванията на сътрудниците на Изледователския институт по балнеология и физиотерапия на Грузия (С.Г.Блануца, Э.Ш.Элизбарашвили и др., 1983; М.Ш.Табидзе, 1990, 2004; И.Д.Тархан-Моурави, Г.О.Шавианидзе и др., 2005 и др.), било установено, че природните лечебни фактори на курорта Уреки, действат благоприятно не толкова върху здравето, колкото могат да бъдат използвани за лечение на заболявания на сърдечно- съдовата, дихателната, централната и периферна нервна система и опорно- двигателния апарат.

По-специално, беше установено, че интегрираното използване на условията посочени в курорта - черен пясък, аеротерапия, плуване в море, въздушни и слънчеви бани - е здравословно и нормализиране на процесите в кората на главния мозък, повишава неспецифичната резистентност и имунобиологична реактивност на организма, повишена физическа активност, подобряване на метаболизма и адаптивни реакции към неблагоприятни условия на околната среда. При пациенти с етап I-II есенциална хипертония (СЗО класификация) третиране на природни фактори в курорт Уреки, довело до намаляване на общото периферно съдово съпротивление; намаляване в съответствие със стандартите, стойности на систоличното и диастоличното кръвно налягане; подобряване на електрокардиографски данни, дихателната функция, обменните процеси в организма, хемостаза и клиничното състояние.

В исхемична болест на сърцето със стабилна ангина пекторис I-II функционален клас (класификация на Сдружението на канадските кардиолози) и при пациенти с леки форми на атеросклеротична кардиосклероза, интегрирано използване на курортните фактори на Уреки, подобрява коронарното кръвообращение на централната и периферната хемодинамика; увеличава контрактилитета на миокарда и физическа работоспособност; засилена система за отбрана на организма с антиоксиданти; депресия липидната пероксидация; нормализирането на акт на липидния метаболизъм; съсирването на кръвта и клиничното състояние.

Също така било установено, че пациенти с миокарден дефект и придобита сърдечна клапа без преобладаване на венозна стеноза и аортен отвор с ревматичен процес в ремисия, в присъствието на сърдечна недостатъчност (I-II функционален клас) или без лечение курорт Уреки е фактор за подобряване на контрактилната способност на сърцето и коронарното кръвообращение, хемодинамичните и метаболитни процеси, хемостаза и клиничното състояние. При пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (хронична пневмония, хроничен обструктивен бронхит) се използват в условията на курорта, въздуха, слънчеви бани, плуване в морето и бани от черен пясък. Също така възпалителния процес в бронхопулмоналния апарат; подобряване на дихателната функция; сърдечна хемодинамика; метаболизма и клиничното състояние.

При атеросклероза на долните крайници, при липса на трофични язви и гангрена; лека форма на заличаване endarteritis в ремисия и хроничен тромбофлебит на долните крайници - използването на медицински фактори на курорта Уреки води до изчезването на болката в засегнатия крайник; нормализиране на акт на липидния метаболизъм. Той подобрява кръвообращението в засегнатите съдове и тъкани на засегнатите крайници и клиничното състояние. При проблеми с храносмилателния тракт и наличие на затлъстяване, балнеолечението в Уреки нормализира дейността на задстомашната жлеза, черния дроб и стомашно- чревния тракт, липидния метаболизъм, вода, соли и въглехидрати; подобрение на дейността насърцето и окислително-редукционните процеси в организма.

При заболявания на опорно- двигателния апарат (лека форма на хроничен артрит и полиартрит, деформираща остеоартроза и др.). Използваните лечебни фактори в Уреки водят до подобряване и изчезването на болките в засегнатите стави (до пълно нормализиране), амплитудата на движение; Оказват противовъзпалително действие; подобряване липидния метаболизъм и действат положително на клиничното състояние на пациента.

При пациенти с неврастения и климактерически неврози, използването на факторите на комплекс Уреки повишават инхибирането в кората на главния мозък и възстановяват равновесието между възбуждане и инхибиране. Тези положителни тенденции са били придружени от увеличение на резервния капацитет на централната нервна система; подобряване на отношенията между кората и подкорието; по- високите функциите на вегетативната нервна система и вътрешните органи; симпатичната- надбъбречната система и кората на надбъбречната жлеза; нормализиране на кардиодинамиката; обмен между липидния метаболизъм и неврологичния статус.

При заболявания на периферната нервна система (неврит, невралгия), с присъствието на пареза в етапа на възстановяване, също така при шийно-гръдния и поясно- кръстния радикулит в ремисия - SPA лечение Уреки, води до изчезване на болката. Противовъзпалително действие; подобрява циркулацията на кръвта и тъканите втехните поражения; нормализирането действа на обменните процеси при метаболизма и неврологичното състояние.

Служители от Института по педиатрия на Грузия (Л.Д.Жоржолиани, Н.Ш.Манджавидзе и др., 2010) са установили, че лечението с черен пясък в курорта Уреки предизвиква в децата с Церебрална парализа подобрени моторни функции на засегнатите крайници и намалява необходимостта на пациентите от продължителна употреба на лекарства. Резултатите получени от тези проучвания показват, че включването на набор от природни фактори като черен пясък, значително повишават ефективността от лечение на сериозни заболявания на сърдечно- съдовата, дихателната, централната и периферна нервна системи.

Ето защо, ние вярваме, че развитието на курорт Уреки е много обещаващо и е важно за общественото здраве.

  • Етикети: Хоби