Състояние на транспортната система и логистиката в Черноморския регион. Изграждане на транспортни връзки==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  • Етикети: Логистика