България - инвестиционен климат и възможности за бизнес в регионите

България - инвестиционен климат и възможности за бизнес в регионите

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Черноморско икономическо сътрудничество

Черноморско икономическо сътрудничество

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НКЖИ към единно железопътно пространство

НКЖИ към единно железопътно пространство

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Основни теми на ЕС за европейската железопътна индустрия: UNIFE визия и действия

Основни теми на ЕС за европейската железопътна индустрия: UNIFE визия и действия

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Място на България в транспортните трасета в Черноморския регион

Място на България в транспортните трасета в Черноморския регион

Светът се променя пред очите ни. В началото сме на нов етап, който ще се развива през следващите десетилетия. Процесът на глобализация, белязан от масовото навлизане на нови технологии, бурният възход на голяма група развиващи се страни, променят световната икономика и оформят нови полюси на влияние.