Възможности за развитие на Пристанище Бургас и Пристанище Варна в контекста на Механизма за свързване на Европа

Възможности за развитие на Пристанище Бургас и Пристанище Варна в контекста на Механизма за свързване на Европа

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Железопътните проекти в процес на изпълнение по Оперативна програма "Транспорт"

Железопътните проекти в процес на изпълнение по Оперативна програма "Транспорт"

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Идеен проект за градска железница

Идеен проект за градска железница

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

SMALL-SCALE ROAD-RAIL

SMALL-SCALE ROAD-RAIL

До края на 80-те години на 20 ти век, България преживя индустриална революция. Бяха изградени много промишлени и аграрни комплекси – предприятия , комбинати за преработка и производство на промишлена и аграрна продукция. Страната беше членка на икономическия съюз СИВ , което също беше предпоставка за движение на много товари.Още през 70 те години на 20 ти век започна внедраването на контейнеризацията и проектирането и частичното изграждане на контейнерни терминали, което продължи до 80 те години на 20ти век. Превоза на контейнерите  по железница във вътрешноста на страната бе основен момент от тази система.