Бургас - привлекателна логистична дестинация

Бургас - привлекателна логистична дестинация

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Състояние на транспортната система и логистиката в Черноморския регион. Изграждане на транспортни връзки

Състояние на транспортната система и логистиката в Черноморския регион. Изграждане на транспортни връзки

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ