Стратегия за изпълнение на оперативните програми

Стратегия за изпълнение на оперативните програми

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Франчайз системата като средство за интернационализиране на бизнеса по примера на Walltopia Group

Франчайз системата като средство за интернационализиране на бизнеса по примера на Walltopia Group

франчайзингът като начин за развитие и разширяване на бизнеса и определящите фактори, които го правят един от най-успешните бизнес модели в света: установено ноу-хау, сигурност в системата, обучение и подкрепа от страна на франчайзодателя, процедури за работа, готова технология, постоянна консултация по вземането на решения. Разгледани са най-добрите световни и европейски практики и шансовете пред българския бизнес за интернационализиране на дейността чрез франчайз система.  В частност е обсъдена компанията Adventure Facilities Concepts & Management, част от Walltopia Group, като пример за българска фирма, усвоила един от най-ефективните начини за разширяване на бизнеса.

Ролята на интегрираните транспортни системи за укрепване на регионалната сигурност

Ролята на интегрираните транспортни системи за укрепване на регионалната сигурност

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

UNIFE е намерил стабилен партньор в лицето на RASTIA

UNIFE е намерил стабилен партньор в лицето на RASTIA

На 16 и 17 юли в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията  се проведе Конференция „Реализиране на европейската железопътна стратегия в Югоизточна Европа“.

Събитието е организирано от RASTIA (Association for Railway Automation, Signalling, Telecommunication and Industry) – българска национална жп асоциация, която е член на Европейската жп асоциация UNIFE със седалище в Брюксел.  С любозеното съдействие на СЕЕС (Съюз по електроника, електротехника и съобщения), Клъстер „Зелен товарен транспорт“, и АБЖП (Асоциация на българските железопътни превозвачи) и с участието на UNIFE (The European Railway Industry), НКЖИ (Национална компания „Железопътна инфраструктура“), БАН (Българска академия на науките), ФБТИ (Форум за балкански транспорт и инфраструктура), „ИнфраКеър“ АД и „Тинса“ ООД.