Възможности за българския бизнес - Клъстер за високотехнологични иновации в жп транспорта

Възможности за българския бизнес - Клъстер за високотехнологични иновации в жп транспорта

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Нужна ли е градска железница в София?

Нужна ли е градска железница в София?

На 25 юни 2015г. в Македонския дом в София се проведе обществена дискусия "Нужна ли е градска железница в София?". Целта на провелата се дискусия бе да внесе яснота около обосновката на използване на наличната жп мрежа на жп възел "София", трябва ли да се възстанови софийската околовръстна железница, на каква цена и може би най-важният въпрос - има ли столицата нужда от такова разрастване на градския транспорт - може ли въздухът на София да стане по-чист с едно пренасочване на пътуващи с лични автомобили към градска/крайградска железница, част от интегриран, екологично по-чист градски транспорт?

Фериботна линия Кавказ - Варна

Фериботна линия Кавказ - Варна

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Интелигентни транспортни информационни системи в управлението на железопътния сектор

Интелигентни транспортни информационни системи в управлението на железопътния сектор

Новите технологии и информационни решения са част от успешната стратегия за създаване на ефективен, модерен и удобен железопътен (жп) транспорт в Европейския съюз (ЕС). С помощта на информационните системи и технологии се опростяват административните процедури, извършва се мониторинг на трафика в реално време, електронно отчитане на товарните превози, оптимизират се разписанията, улеснява се съгласуването на международните трасета, насърчава се създаването и развитието на коридори за сигурност, позволяващи проследяването на пътниците при минимум неудобства за самите тях.