Ден на електрическата мобилност – „Изобретения, трансфер, иновации ИТИ 2015“

  • Автор: , брой 8 /2015


През 2015 г., в Националния Дом на Техниката, се проведе шестото национално изложение "Изобретения, трансфер и иновации- ИТИ 2015”, под патронажа на Министерство на икономиката.
Организатор на изложението - Съюзът на изобретателите в България.

Партньори:
- Патентно ведомство на България;
- Селскостопанска академия;- Академия по иновационен мениджмънт;  Национална браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ;
- Еnterprise Europe Network;
- Федерация на научно- техническите съюзи в България;
- Фондация “ЕВРИКА”;
- Асоциация на индустриалния капитал в България;
- Фондация Гис- Трансфер център.

Изложението се проведе в рамките на Дните на изобретенията и иновациите и е посветено на 25 годишнината от възстановяване на Съюза на изобретателите в България.
ИКЕМ организира дискусия на на тема - "Електрическата мобилност - България 2015".
Участваха членове и партньори на браншовата организация, експерти от различни области, представители на научната и образователната общности.

Гости на събитието бяха:
- Зам. Министър Костадин Костадинов от МОН;
- Кметът на Банско Георги Икономов;

Сертификат за членство получи фирма "Телебилд"  ООД от гр. София.
ИКЕМ и Община Банско наскоро подписаха меморандум за сътрудничество в сферата на електрическата мобилност.

ИКЕМ представи следните панели:
І. "Иновативен модел на професионалното сдружаване (Клъстер- Национална браншова организация - Акционерно дружество)". Презентатори и модератори - Илия Левков, Иван Костов.
ІІ. "България 2015 - краят на неумната мобилност?" Презентатор и модератор - Калоян Желев.
ІІІ. "Иновативни бизнес модели стимулиращи развитието на електрическата мобилност - практики и поуки." Презентатор и модератор - Боян Захариев.

1. Успешни практики и бизнес модели в България:
     - Чериът Моторс;
     - Браншова камара на таксиметровите водачи.
      
2. Решения в моделите за електрическата мобилност:
     - ВК Конверт;
     - Navigato;
     - Tickey.

3. Нови възможности за ключовите партньори:
     - Българска асоциация за лизинг;
     - Колхида ЗБ.

Съюзът на изобретателите в България и  Национална браншова организация за електрическа мобилност - ИКЕМ, подписаха официален меморандум за сътрудничество.

Меморандуми за сътрудничество бяха подписани и със:
     - Списание „Машиностроене“;
     - Списание „Електротехника“;
     - Клуб Устойчиво развитие на гражданското общество;

Източник: EMIC
  • Етикети: Бизнес и сътрудничество