Лизингов пазар в България

Лизингов пазар в България

Индустриален Клъстер "ЕЛЕКТРОМОБИЛИ" - ИКЕМ

Индустриален Клъстер "ЕЛЕКТРОМОБИЛИ" - ИКЕМ

Ден на електрическата мобилност – „Изобретения, трансфер, иновации ИТИ 2015“

Ден на електрическата мобилност – „Изобретения, трансфер, иновации ИТИ 2015“

През 2015 г., в Националния Дом на Техниката, се проведе шестото национално изложение "Изобретения, трансфер и иновации- ИТИ 2015”, под патронажа на Министерство на икономиката.

Организатор на изложението - Съюзът на изобретателите в България.