България 2015 - краят на неумната мобилност. Преглед на един възможен начин.

България 2015 - краят на неумната мобилност. Преглед на един възможен начин.

Застраховане на Електрическата мобилност

Застраховане на Електрическата мобилност

Управление на текучество на персонала в транспортното предприятие

Управление на текучество на персонала в транспортното предприятие

Текучеството на персонала е един от основните критерии за оценяване ефективността на функцията по управление на човешките ресурси в транспортното предприятие – не случайно то се приема като индикатор за качество на трудовия живот. В условията на растяща конкуренция, интензивно развиващ се пазар на труда и улеснен достъп до информация от страна на търсещите работа, работодателите са изправени пред реален риск от текучество.