ХІ-та Открита изложба конкурс за стендови модели

ХІ-та Открита изложба конкурс за стендови модели