План за оздравяване и развитие на БДЖ============================================================================= ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== =Източник: "БДЖ" ЕАД
  • Етикети: Превозвачи и оператори