Диференциран подход за подпомагане на клъстерите в България

ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014 - 2020


Източник:
  • Етикети: Бизнес и сътрудничество