Проект: Последна миля /Last mile/

Какви успешни и устойчиви решения, за пътувания в туристическите региони са приложени към момента. Това беше темата, която партньори по проект „Последна миля“ обсъдиха по време на тридневно учебно пътуване в Източен Тирол.
От 28 до 30 юни бе осъществена първа работна среща по проект: „Последната миля“, която бе в района на Източен Тирол (Австрия), организирана от the Regional Management East Tyrol. След като обсъдиха основните въпроси, засягащи местните политики за регионален обществен транспорт във Виена (27-ти юни), срещата започна продължи с посещение на добри практики в Австрия.

  Снимка 1.

Първата от тях е "Alpine Pearl" Верфенвенг, където участниците са имали устойчива концепция за мобилност, предлагаща на туристите различни транспортни системи, вариращи от услуги за мобилност в свободното време, както и функционална мобилност. В "Alpine Pearl" гарантират на туристите устойчиви методи за придвижване на пристигащите и заминаващите, във зоните „без автомобили“.

 

снимка 2.

Вторият ден включваше посещение на the defMobil  в Санкт Якоб в долината Defereggen, където участниците се запознаха с развитието на проекта (разговор с председателя и кмета на St. Veit, Mr. Vitus Monitzer и Mr.Erik Engel). Тази гъвкава транспортна система е създадена през 2010 г. и от тогава предлага на местните жители и туристите възможността да осъществяват своята мобилност в долината Defereggen без лични автомобили.

........

 

        
Снимка 3.

Друго интересно посещение бе FLUGS E-Carsharing:
- Концепцията E-Carsharing за East Tyrol и до
обмен с Michael Hohenwarter, директор на the Regional Mangement East Tyrol, и Manfred Gaschnig, администратор на FLUGS около условия за ползване, факти, бариери, визия и перспектива на FLUGS.

 

Снимка 4.

Междурегионалния партньорски семинар, включваше и World-Café setting за подобряване на системата за транспорт в East Tyrol, както и на сесия за обратна връзка на преминалите тридневното събитие.
        

 

Освен тежката работа, срещата се характеризираше с щедро гостоприемство от страна на региона. Участниците също се възползваха от възможността да тестват качеството, комфорта и гъвкавостта на обществения транспорт. Те се радваха на обратния си път с влак до Виена, а от там и до собствените си държави.


Детайли на проекта:
Проект: „Последна миля“ има за цел да намери устойчиви и гъвкави решения за мобилност на регионално равнище. Посетителите трябва да пътуват последните си километри от пътуването си устойчиво, и да получат алтернативи на използването на автомобили. Както за жителите, така и за туристите. Последна миля ще подкрепи регионите в създаването на решения в тази област, че да бъдат използвани от множество потребители, преплетени с основните линии на градския транспорт и въвеждане на енергийно ефективни превозни средства, които ще доведат до устойчива регионална мобилност.
Финансиран по Програма INTERREG EUROPE, проект: „Последна миля“ е широко европейско междурегионално сътрудничество със 7 партньори от 6 държави, включващи група от около 50 регионални заинтересовани страни.
Първата стъпка на проекта ще бъде да се анализира регионалната институционална рамка, за да се идентифицират бариерите във всеки регион, да се анализира техническото състояние на съвременните регионални системи за обществен транспорт. Да се осъществят посещения в партньорските региони за внедрени добри практики. Всички тези съвместни анализи и редовния обмен на информация ще бъдат взети в разработването на регионални планове за действие, които трябва да бъдат изпълнени и да се имплементират във втората фаза.

Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ реши, Община Варна да е целевия регион от България.

 

Общ бюджет на проекта: 1.607.720 €
Финансиране от ЕФРР (INTERREG EUROPE): 1.346.442 €
Продължителност на проекта:

- Фаза 1: от 04.2016г. до 09.2018г.;

-  Фаза 2: от 10.2018г. до 09.2020г.

Партньори по проекта:
Environment Agency Austria (Austria);

Regional Management East Tyrol (Austria);

Agency for the Support of Regional Development Kosice (Slovakia);

Club ‘Sustainable Development of Civil Society’ (Bulgaria);

Mobility and Transport Direction. Ministry of Territory and Sustainability. Government of Catalonia (Spain);

Upper Sûre Nature Park (Luxembourg);

Westpomeranian Voivideship - Regional Office for Spatial Planning of Westpomeranian Voivodeship (Poland);


Фото легенда:
Фото 1: "Alpine Pearl" предлагане на различни транспортни системи на туристите, вариращи от услуги за мобилност в свободното време, както и функционална мобилност.
Фото 2: Групова снимка на партньорите по проекта в долината Defereggen.
Photo3: FLUGS E-Carsharing концепция в Линц (Източен Тирол).
Фото 4: Междурегионален партньорски семинар в Линц (Източен Тирол), състоящ се от World-Café.

  • Етикети: Логистика