Балканска изложба по ЖП моделизъм в Русе

В Русе, от 13 до 15 май 2016г. събра около 80 представители на клубове по жп моделизъм от България, Румъния, Унгария, Сърбия и Гърция. Организирана от сдружение „Клуб железопътен моделизъм - България“ и русенската фирма „Булмаркет“, която през тази седмица отбелязва кръгла 20-годишнина от създаването си. Според Емил Чаушев, председател на сдружението, тя е поела цялото финансиране на събитието, както и средствата за транспортирането на различните модули и експонати, които ще бъдат изложени. Всъщност вече се сбъдва една стара мечта на членовете на клуба, които в продължение на няколко години установяват трайни контакти с хора от съседните балкански страни, прис- трастени към тяхното хоби. Около 50 са регистриралите се български участници.

В продължение на три дни, по общо дългите 130 метра миниатюрни жп трасета, бяха симулирани различни дейности и операции, без които железопътния транс- порт не може да съществува, разказва Eмил Чаушев. Представяме ги в четири различни мащаба – HO (1:87), TT (1:120), N (1:160) и Z (1:220), добавя той. По най- дългата 100-метрова линия са разположени 13 гари и спирки като всички влакчета ще се движат по разписание и ще се упра- вляват, както от участниците в срещата, така и от посетителите. Тя е изградена от клонове на съответните държави, които участват в първата Балканска среща на жп хобисти, обяснява Чаушев.

По тях ще се движат пътнически композиции и два международни влака, които създателите им условно са нарекли „Дунав експрес” и „Балкан експрес”. Първият ще пътува по маршрута България – Румъния – Унгария, а вторият по направлението България – Сърбия – Унгария. Вагоните са копия на истинските прототипи, които са се движили по балканската железопътна мрежа между 1970 г. и 1980 г. Те, както и локомотивите са изработени от членовете на клубовете, участващи в срещата. По думите на Емил Чаушев идеята за организирането й е провокирана от желанието да се симулира трансграничното сътрудничество, свързано с дейността на влаковото движение меж- ду Румъния, Унгария, Сърбия и Гърция. Затова и композициите ще спазват точно разписание, ще спират на определените в него гари, а на граничните пунктове локомотивите ще бъдат подменяни с модела на съответната държава, през която международният влак преминава. Освен това всички трасета са разположе- ни в определен ландшафт, изобразяващ, както реални обекти, така и въображаеми природни пейзажи.

По трасето има и една въгледобивна мина, от където товарен жп състав ще превозва въглища до различни региони на участващите држави в Балканската среща в Русе. Така се обхваща и товарната дейност, благодарение на която ще се демонстрира размяната на разнообразни стоки. Паралелно ще се демонстрира движение- то на локални мотрисни влакове, които изпълняват крайградски, работнически и други видове превози на къси разстояния.

Става ясно, че трасето е изградено по правилата на FREMO. Това е междуна- родната организация, която се занимава със стандартизацията на модулите и организацията на движението при определения вид стандарти, ползвани от жп моделизма.

Близо година е била нужна, за да се създаде необходимата организация за провеждането на балканския форум. Първо той е обявен в интернет, за да може участниците от различните държави да заявят модулите, които имат желание да покажат. Едва тогава е станало възможно да се направи планировка на трасето, а после и да се изготви разписанието за пътническото и за товарното движение, навлиза в детайлите на подготовката п редседателя т  на  сдру жени е  „К лу б железопътен моделизъм - България“. И добавя, че има и други изненади за посетителите. Предполага, че най- силно впечатление ще им направи свързаната с осми епизод на „Междузвездни войни”. В ландшафта на един от модулите по трасето е показана снимачната площадка на хитовия филм. Той ще е осветен с двигателите на „Хилядолетния сокол“.

Източник: Arenamedia.net, Клуб Железопътен моделизъм България и БГнес.

  • Етикети: Хоби