Възникнали и разследвани произшествия и инциденти в железопътния транспорт============================================================================= ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== =Източник: ЗРПВВЖТ
  • Етикети: Превозвачи и оператори