Железопътен пътнически транспорт в Турция

РЕЗЮМЕ


След изобретяването на и парната машина железопътия транспорт, същия се използва и до днес. Турция се намира на стратегическо място, това е вратата между Европа и Близкия изток. В случай на присъединяване на Турция към ЕС, между югоизточните европейски страни и Турция, жп линията ще увеличи ролята си на коридор. Но е необходимо да се увеличат инвестициите в железопътния транспорт и икономическо развитие, преди Турция да влезе в ЕС. Настоящето проучване изследва икономическото и социално развитие и броя на пътниците в граничните провинции на Турция през последното десетилетие.

Ключови думи: Железопътен транспорт, гранични провинции, пътнически.


1. Въведение

Дългото пренебрегване на железниците в Турция доведоха до сериозни проблеми относно разходите и ефективността й. Липсата на интермодалност върху цялата територията на страната, и не разработените от към транспорт морски центрове, липсата на инвестиции за съществуващата транспортна мрежа са довели до концентрация на автомобилния транспорт. Делът на тежкотоварните автомобили в развитите страни е около 10%, докато в Турция достига до 60%. На заден план е останал евтиния железопътен транспорт, който се счита за безопасен метод за транспортиране на масови товари. Ето защо е необходимо Турция да наблегне върху развитието му.

Според скалата за изчисляване на риска, по отношение на произшествия с фатален изход в железопътния транспорт излиза, че същия е 500 пъти по- безопасен в сравнение с автомобилния и 243 пъти по- безопасен от гледна точка на аварии. Цената на железопътния транспорт в този случай е от 0,75 до 5 тон/ км, докато магистралата е е 3-8 тон/км,  от което следва: необходимо е да се използва железопътен транспорт, което представлява доста под цената на автомобилния транспорт (ÇEKEROL 2007, стр 18).

2. Железопътни активи

Железницата в момента се използва както за пътнически така и за товарни превози. Железопътния транспорт обикновено се използва за превоз на обемисти товари на дълги разстояния. Освен това, е необходим в големите градове поради:

- Положителния прираст на населението;

- Разширяване на градските райони;

- Различното разпределение по региони и различната гъстотата на населението;

- Транспортни разходи;

- Въздействието му върху околната среда;

-  Безопасност;

- Бързо и удобно за пътуване.

Пречки за развитието му е монопола на определени преференциални автобусни линии. Развитието на железопътната система от този момент нататък е задължително. За да се осигури масово използване както на дълги така и на къси разстояния, железопътния транспорт,  трябва да има по- малко триене с релсите, ниска консумация на електроенергия в сравнение с другите видове транспорт, еилиминиране на проблемите с трафика, безопасно и комфортно пътуване и най- вече в присъствието на удобна система за туристически услуги. Високата надморска височина, разходите за изграждане на инфраструктурата, невъзможността за постепенна инвестиция, са недостатъци, с които се сблъсква сисетмата, произтичащи от географски бариери (WOLF, 2010 г., стр. 46).

Само 18 километра на година или общо 945 километра железопътни линии са построени в дълбоката забравеност на железниците, между годините от 1951 до 2004г. Дължината на железопътната мрежа на Турция е изградена в първите години на младата Република, в който се констатира бурно увеличение. От 1977г. до 2012г. турската железопътна мрежа има увеличение от 18%, което в последните години е постигнато в голямата си част от реализирани линии за високоскоростни влакове. Железопътната мрежа в Турция не е много търсена, като това може да се обясни като резултат от липсата на адекватна железопътната инфраструктура.

Най- дългата железопътна мрежа в света се намира в Съединените щати, докато железопътната мрежа на Турция е само 9 594 км. което я нарежда на 21-то място в света (World Bank). Между годините от 1995г. до 2011г., е направено изследване на жп инфраструктурни инвестиции в света. Наблюдавани са годишните инвестиции, които се правят в различните системи. В този контекст, страната с най- големи инвестиции в железопътна инфраструктура в света с 10 милиарда евро е Америка. Турция по отношение на инвестициите в железопътната инфраструктура отделя около 1,5 милиарда, което я нарежда на 11-то място в света (OECD). На първо място по извършена работа в тон/км и пътник/ км с железопътен транспорт в света е Китай с 2946579 и 961 229 в пътническия транспорт. Турция се нарежда на 21-то с 11 677 в товарния транспорт, превоз на пътници е 18-та с 5882 (OECD).

Турция си поставя за цел до 2023г. в железопътния сектор да постигне следното:

- 3 500 км високоскоростни железопътни линии;

- 8 500 км брзи железопътни линии;

- 13 000 км конвенционални железопътни линии.

Обща дължина от 25 000 км ще бъдат направени, което прави 4 400 км подновени линии. Делът на железопътния транспорт е 10%. Завършването на процеса на либерализация на железопътния сектор (железопътния сектор, 2014 г.).

3. Железопътен превоз на пътници

Гранични гари, които свързват Турция със съседните страни:

- Сирия: Nusaybin, Islahiye,(Gaziantep) Çobanbey (Kilis);

- Гърция: Uzunköprü (Edirne);

- България: Kapıkule (Edirne);

- Иран: Kapıköy (Van);

- Армения: Doğukapı (Kars);

От есента преминаването на границата на Турция със съседни страни има известни трудности: Армения, Нусайбин, граничните пунктове на İslahiye и Çobanbey са затворени заради гражданската война в Сирия. В допълнение, 11 железопътни връзки (Haydarpaşa, Derince, İzmir, Bandırma, Mersin, Sam­sun, İskenderun, Tekirdağ, Zonguldak, Yılport ve Evyap). От 25 Юли 2014г пристанище Samsun до Кавказ фериботната връзка е затруднена от страна на Украйна.

4. Брой на пътниците в погранични провинции

Повече от 70 на сто от общия брой на посетителите в Турция пристигат с въздушен транспорт.

Таблица 1. Пристигащи в Турция през април, (2014-2016 г. *).

Източник: Министерство на културата и туризма, * За първите шест месеца.

Броят на посетителите, пристигащи с железопътен транспорт за съжаление е по-малко от 1 на сто от общия брой. Жп превозите на пътници в Турция все още е по-близо до показателите за липса на цел.

Таблица 2. Разпределение на чужденци влизащи в Турция по ГКПП (2014 г.).

Източник: Министерство на културата и туризма

Пет от шест провинции в Турция почти няма дял на пътнически железопътен в граничните провинции.

Таблица 3. Разпределение на входящите чужденци в Турция (2014 г.).

5. Заключение

Все още не може да се говори за глобализация без използване на железопътния транспорт в граничните зони, особено като се има предвид, че инвестицията в железопътен транспорт е най- рентабилната. Независимо дали пътниците искат граничната търговия, трябва да се направи, за да се възстанови ситуацията.

  • Етикети: Инфраструктура