Стефан Узунов - отдел "Иновации и предприемачество", Министерство на икономиката