Железопътен пътнически транспорт в Турция

Железопътен пътнически транспорт в Турция

След изобретяването на и парната машина железопътия транспорт, същия се използва и до днес.

Турция се намира на стратегическо място, това е вратата между Европа и Близкия изток. В случай на присъединяване на Турция към ЕС, между югоизточните европейски страни и Турция, жп линията ще увеличи ролята си на коридор. Но е необходимо да се увеличат инвестициите в железопътния транспорт и икономическо развитие, преди Турция да влезе в ЕС.

Настоящето проучване изследва икономическото и социално развитие и броя на пътниците в граничните провинции на Турция през последното десетилетие.

„Възстановяване на природно местообитание чрез извършване на залесителни мероприятия“

„Възстановяване на природно местообитание чрез извършване на залесителни мероприятия“

Мероприятие за стартиране на дейностите за Възстановяване на природно местообитание 91ЕО* чрез извършване на залесителни мероприятия с фиданки от върба и черна топола. Мероприятието е част от екологичната програма, предвидена с проект „Електрификация и Реконструкция на железопътната линия Димитровград – Свиленград“ фаза 4.1, Димитровград – Харманли.

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ