Изграждане на национална мрежа от центрове за върхови постижения, центрове по компетентност и регионални центрове по ОП НОИР

Изграждане на национална мрежа от центрове за върхови постижения, центрове по компетентност и регионални центрове по ОП НОИР

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г.

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г.

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ