Разработване на международен мултимодален транспорт с помощта транзитния потенциал на Казахстан

Благодарение на перспективите за растеж на пазара на логистични услуги в Казахстан, експерти сега мислят за това как да се повиши услугата на транспортни фирми на най-високо професионално ниво, съответстващо на световните стандарти.

Известно е, че Казахстан е страна с доста сложна логистична система. Дълги разстояния често не позволяват на предприемачите да развиват своя бизнес в различни региони на страната заради високите логистични разходи. Това е проблемът и трябва да бъде решен с логистични компании, намаляване на разходите и увеличаване на скоростта на доставка.

 Неразработени и складови помещения, лошо качество на обслужване, нисък професионализъм на вътрешните логистични оператори от една страна, и по-големи възможности, свързани предимно с предстоящото ЕКСПО и изграждането на пътя Западна Европа - Западен Китай, от друга, както и с влизането в СТО [1].

През последните години правителството на Казахстан обръща специално внимание на развитието на инфраструктурата, включително пътно строителство в област Алмати. За нуждите на региона е отделено най-голямото финансиране в страната. Като част от програмата " Нұрлы жол" се строят няколко магистрали, които отговарят на международните стандарти за качество. На границата с Китай се строи СЕЗ " Хоргос - Източна порта" сухо пристанище. Освен това започна изграждането на голям автомобилен кръг около Алмати (БАКАД). Обсъжда концепцията за създаване на модерен международен въздухоплаване център в близост до Алмати.

- Чрез комбиниране на всички тези проекти в едно, трябва да се създаде в региона мощен транзитен и логистичен център. Това ще увеличи товарния трафик, пътническия трафик, насърчаване на търговията, туризма, промишлеността, малките и средни предприятия. Относно националния план "100 стъпки" Държавният глава отбеляза, че Казахстан трябва да се превърне в транзитен коридор между Азия и Европа. Последният параграф на работната програма бе подписването на меморандум за сътрудничество между Казахстан и света. Ключови области за по-нататъшно развитие на региона са селското стопанство, транспорта, логистиката и туризма. Тези сектори ще бъдат включени в плана за икономически растеж в условията на ниски цени на суровините, бюджетни ограничения [3].

Логистика - катализатор за развитието на промишлеността, и нейното подобрение е от първостепенно значение за всяка страна. Този процес е стълб в междудържавната интеграция. И Казахстан, активен поддръжник на различни интеграционни процеси, има голямо предимство - неговите геополитически и икономически ресурси позволяват да се прилага успешно транзитният потенциал като най-добрият вариант от транспортни връзки азиатските страни с Европа [4].

Трябва да се отбележи, че в настоящата глобална среда логистиката играе ключова роля в развитието на промишлеността на държавата. В някои страни, правителството първо е фокусирана върху развитието на логистиката като основен фактор за стимулиране на развитието на промишлеността. В Казахстан, този инструмент може също да доведе до значителни икономически ползи за индустриален пробив:

На първо място, това е стимулиращо за съществуващите логистични услуги и нови предприятия в рамките PAIID RK. Те включват ускоряване, опростяване и намаляване на цените на вътрешния трафик чрез осигуряване на производство на сурови материали, доставка на готова продукция до потребителя, транспортиране на  дълги разстояния в отдалечени райони;

Второ, имаме национален експертен опит, т.е. логистика, което дава възможност за привличане на транзитно преминаване през територията на Казахстан;
Трето, логистиката насърчава активиране на инвестиционните процеси в икономиката, т.е. външни логистични ефекти, когато чуждестранният партньор взема решение за реализацията на инвестиционни проекти в Казахстан, благодарение на развита логистична система.

В 25-та пленарна сесия на Съвета на чуждестранните инвеститори, президентът на Казахстан обяви започването на проекта "Казахстан – Новия път на коприната", с който  "Казахстан трябва да съживи своята историческа роля и да се превърне в най-големия бизнес транзитен център на региона на Централна Азия, мост между Европа и Азия. Това е създаването на ключовите транспортни коридори от Казахстан, единен набор от центрове на международно ниво за търговия и логистика, финансов, бизнес, иновации, технологии, туризъм".

Заместник-председателят на логистиката на "NC" KTZ АД представи стратегия за транспортна и логистична система на Казахстан в светлината на изпълнението на мащабния проект" "Казахстан–Новия път на коприната". Те отбелязаха важната роля на партньорството между бизнеса и правителството в изпълнението на транспорта и логистиката потенциал на Казахстан. Създадена е нова структура на "Национален център за логистиката на превоза на развитие" в Република Казахстан в АД -  Национална компания "Казахстан Темир Жоли".

Беше отбелязано, че този център ще се превърне в партньор в областта на транспорта и логистичните проучвания, както и координатор на всички нови бизнес инициативи в областта на логистичните проекти. Създаването на логистичен център ще служи като предизвикателство, отбелязва президентът на Казахстан Назарбаев, за създаване на Казахстан като търговски, логистични и бизнес център на региона. Новосъздадената структура е натоварена с развитието на транспортната и логистична система, и да предостави пълен набор от логистични услуги.

Обещаващи посоки на новия център са:

- Информация и аналитична подкрепа;

- Поддръжка, развитие на практически препоръки за вземане на решения относно транспортната политика. В допълнение, Логистичният център ще проведе специализирани конференции и делови форуми за професионалисти и прилагане на развитието на умения, за да се създаде единен информационен портал на транспортната логистика, както и указания за книги за логистичните оператори в Казахстан.

Накратко, идеята е транспортната логистика "скорост + услуги + цена + безопасност + стабилност", най-накрая да отговаря на всички заявени елементи в плана.
Република Казахстан провежда системна работа, за да се подобри качеството на транспортните услуги. Това е преди всичко намаляване на времето за превоз, по-ниски транспортни разходи,  оптимизация на  тарифите, безопасността на стоките и, по-важното е, че качеството на обучение на персонала ,която има за цел да се осигури правилното функциониране на цялата логистична система.

Очаква се да бъде обхваната около 70% от всичкия жп транспорт в страната. В тази връзка, председателят на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев постави задача да се създаде транспортен логистичен клъстер. В момента управляващото дружество "Казахстан Темир Жоли" АД прехвърля морското пристанище на Актау, редица големи терминали в летищата и автомобилни терминални комплекси.

Завършено е проучване на екип от Казахската академия по транспорт, кръстен на М. Тинишпаева, на големи логистични проекти за транс казахстанска железница, което ще намали с 10-15 дни за транспортиране на товари от южните пристанища на Китай, в сравнение с морския транспорт. Необходимостта от този проект определя, от една страна, възможността за използване на пълния транзит. На второ място, констатацията за "търговска артерия" е много полезно за Казахстан. С цел да се повтори "успеха" на този търговски път, Казахстан има всички условия и предпоставки. Разбира се, с променените условия и продукти не са се променили изискванията за превоз с течение на времето: скорост, услуги, разходи, безопасност и стабилност. Казахстан няма достъп до открито море, така че е важно за Казахстан да получило основен търговски маршрут. В резултат на проекта през 2020 г. транзитът минаващ през Казахстан от Югоизточна Азия към Запада от Европа до Централна Азия ще се увеличи с почти наполовина.

Осъществяването на стратегически проекти на "Национална компания" Казахстан Темир Жоли"АД [3]. Имат ключова роля за организация на веригите за доставки, включващи множество видове транспорт, дадени Като главен координатор на националната транспортна система АД "NC" KTZ "днес се работи усилено за подобряване на ефективното използване на транзитен потенциал на страната. Необходимо е да се отбележи създаването на базата на АД "NC" Казахстан Темир Жоли"АД дружество« KTZ Express  има задача да координира потока на трафика на всички равнища [4]. Появата на пазара на фирмата, ще помогне да се промени коренно философията на правене на транспортния бизнес в Казахстан, т.е. на конкуренцията между различните видове транспорт в рамките на страната, за да се конкурират с глобални транспортни фирми на международно ниво. Основната роля на новата концепция за транспорт и логистика  се дава на железопътния транспорт.
Във връзка с очакваното увеличение на транзитния трафик през юни 2013 г. по инициатива на железопътните администрации на страните-участнички на Митническия съюз, създаден интегриран транспорт и логистика компания (OTLK), което има за цел да съчетае част от железопътните активи в Казахстан, Русия и Беларус, като част от транзитна контейнерна компетентност [5]. Създаването на OTLK ще има положително въздействие върху развитието на местния контейнерен пазар като цяло, и за дейността на частните играчи. Основната цел е да се приложат OTLK транзитния потенциал на Казахстан, Русия и Беларус, което означава, на първо място, да се създаде конкурентен транспортен продукт, подходящ за решаване на инфраструктурните проблеми на инфраструктурата хармонизация на тарифите за транзит и т.н.

Възможно е също положително влияние върху увеличаването на дела на транзитен трафик през Казахстан да имат следните проекти:

1) Изграждане на логистичен терминал в пристанище на Lianyungang (Китай). През 2013 г. е подписано споразумение между АД "NC" KTZ "и народната власт на Lianyungang да развиват пред проектно проучване за изграждане на логистичен терминал на пристанището в Lianyungang. Логистичният терминал в пристанище на Lianyungang на Република Казахстан ще се превърне в мощен логистика и транзитна база. Основната функция на терминала е в организацията на външната търговия на стоки между Република Казахстан, страните от Централна Азия, Япония, Южна Корея, Австралия и страните от Югоизточна Азия, с възможност за формиране на готовите контейнерни влакове, с което ще се подобри транспортната ефективност, намаляване на времето за доставка, увеличаване на търговията и намаляване на разходите за логистика.

Проучването е извършено от една страна китайците - LLC "трета релса дизайн и институт проучване" Група ( «Трети Железопътна обзор на и проектантски институт Group Corporation“ - TSDI), от една страна, и от друга, от казахстанския - АД "Казахската академия на транспорта и съобщенията. М. Тинишпаева"(KazATC) под ръководството на доктор на науките Zhardemova BB, доктор на науките, професор, президент-ректор Kuanysheva BM и сътр. [2].

Според прогнозите, представени в проучването за осъществимост на карго трафика в посока към и от страните от Югоизточна Азия чрез порт Lianyungang след изпълнението на строителството на терминала,  ще се увеличи с повече от 5 пъти от 2020 г. и повече от 13 пъти от 2030 г. (от 2012 нива годишно), което графично е представено на фигура 1.

Фигура 1. Прогнозираните стойности на обема на контейнерния трафик (хил. TEU) през терминала на пристанището в Lianyungang до 2033.


1) Ако ние отчетем, че обемите на трафика на данни в контекста на видове съобщения, износът от Казахстан в 2020-2030 година ще бъде 57,5%, а вносът в Казахстан - 42.3%, при транзитно преминаване през територията на Казахстан и Китай - около 0.2%.
2) Строителството на нови железопътни линии "Алмати - Altynkol"; "Uzen - Bolashak"; "Zhezkazgan - Saksaulskaya" и "Shalkar - Beineu"; "Arkalyk - Shubarkol".
3) Експлоатация на нов железопътен прелез Altynkol (Казахстан) - Khorgos (Китай). Част от новия преход на територията на Казахстан е на железопътната линия Zhetygen-Altynkol, строителството на който е завършен през 2011 година. По този начин, на пътната карта на Евразия има допълнителен транзитен път от Китай до Европа през Казахстан. Това значително разширява възможностите за транспорт и логистика на континенталния транспорт.
4) Проектът за създаване на Фес "Khorgos - Източна порта". Стратегически съоръжения на СИЗ, които ще представляват международния център на трансграничното сътрудничество между Казахстан и Китай, трябва да са на летището, сухото пристанище, жп магистралата Zhetygen-Хоргош и пряката връзка с пристанището на Актау.

5) На откриването на пряката железопътна връзка (2013) между двете страни на границата преминават Bolashak (Казахстан) и Serhetyaka (Туркменистан), последван от въвеждането в експлоатация (2014 г.) на международната жп линия "Казахстан - Туркменистан - Иран".

6) Изграждане на автомагистрала "Западна Европа - Западен Китай". Международният транспортен коридор  е най-краткият начин, който осигурява връзка с Централна Азия и Европа, както от страните от Югоизточна Азия до Европа. Общата дължина на коридора 8445 км през Казахстан - 2787 km. Предвиждаше се, че проектът ще бъде напълно завършен през 2016.

7) Изграждане на фериботния комплекс в пристанището на Kuryk с капацитет от 4 милиона тона годишно, фокусиран върху обработката на зърно, петролни продукти, торове, химикали и други стоки в съседна каспийските държави. Очаква се, че в голям мащаб фериботът от пристанището на Kuryk железопътна линия Borzhakty-Ersai да осигури мултимодален общ транспорт и течни товари, което значително ще увеличи транзитния трафик, увеличаване на потенциала за износ в западна посока през Каспийско море.
8) Започването на  тунела "Marmaray", който ще обединява Източна и европейската част на Истанбул, а с изграждането на жп линията Карс - Ахалкалаки, ще доведе до успешното сътрудничество между Казахстан, Азербайджан и Грузия и увеличаване на  капацитетът на Транскаспийския транспортен коридор, който ще позволява доставката на  стоки до китайския пазар в Европа.

Освен това следва да се спомене и изпълнението на проекти за развитие на транзитните превози на контейнери от Китай до Европа през Казахстан. Днес се организира движението на контейнерни влакове в линията Азия – Европа и маршрутите Чунцин - Дуисбург, Chengdu - Лодз, Chzhengzhou - Хамбург, Ухан - Лодз, Pardubice. Основният плюс за контейнерния влаков превоз е момента на доставката. Прогнозираният размер на транзита през територията на Казахстан в контейнера за линията от Азия към Европа през 2020 г. ще бъде в размер до 1 млн. TEU.

На 26 Април, 2013 в Ченду премина първият високоскоростен влак товари по железопътната линия Chengdu - Полша. 12 дни бяха достатъчни, за да пристигне влакът в полския град Лодз, а пътуването по море отнема около един и половина месеца. В Централна Азия високоскоростните влакови товари могат да се конкурират не само с морския, но също така и с въздушния транспорт, тъй като цената на доставката железопътния е осем пъти по-малка, отколкото по въздух. Пътят на магистралата на стоманата минава през китайски градове Baotszi и Ланджоу, жп пункта Alashankou и прилежащата с него CPR Dostyk в Казахстан, Русия и Беларус. Общата дължина на железопътната линия - 9826 km. Chengdu - континентален град, няма достъп до морето, и само изграждането на жп направи възможно навлизането  на пазарите на чужди държави, като по този начин свързват моретата и океаните, страни и континенти. Той транспортира товара си като съседните западни държави Китай -. Виетнам, Тайланд и други.  Такива условия помагат активно да се насърчава търговията с превозни средства, резервни части, машини, строителни материали, стоки, продукция на машиностроенето и химическата промишленост, хранително-вкусовата и други.  Що се отнася до нашата страна, това е главно товарният трафик до природни ресурси, управлявани от Китай. Но степента на нарастване на взаимната търговия показват, че ситуацията може да се промени много бързо.

Сега част от 41 автомобила потегля на всеки десет дни, въпреки че бе планирано първоначално тя да се управлява веднъж месечно. Но още през първата година на търсенето на транспорт се е утроил. Годишният оборот на Chengdu железопътни логистичен център през граничните контролно-пропускателни Dostyk - Alashankou е повече от 400 хиляди контейнери годишно . Основният поток на стоки на Новия път на коприната ще бъде от изток на запад, и западните и централните провинции на Китай са само на пряка железопътна комуникация със страните от ЕС по маршрут, която минава през гара Казахстан Dostyk.
Друга иновативна идея - стартиране плаване на товарните влакове, което започна през 2013. Този опит на Русия, Канада, САЩ, Германия и Швеция показва, че икономическият ефект от въвеждането на иновации очевидно е в намаляването на срока на доставка на стоки,  а оборотът от автомобили почти се е удвоил. Системата вече е тествана по железопътната връзка Арис - Kandyagash с дължина от 1300 км, икономическият ефект от 23 дни от експеримента, в размер на $ 40 800.

Откриването на терминала Казахстан в пристанището на Lianyungang, съчетано с подобряване на правната рамка за транзита на правителството на Казахстан, планираната програма за модернизация на транспортния сектор, както и въвеждането на по-гъвкави тарифна политика за по-висока транзитен трафик в бъдеще, значително ще се подобри конкурентоспособността на казахстанските железници и ще привлече  до 8% от общия транзит посока на движението "страни от Югоизточна Азия - Европа и ОНД." Товарите потенциално могат да се изпращат до пристанище Lianyungang, и, съответно, до казахстанския логистичен терминал, което също ще помогне за увеличаване потенциала на износа и транзита на страната, насърчаване на развитието на промишлеността и развитието на страната като цяло.

Поради наличието на цялата инфраструктура терминалните товародателите имат възможност за получаване на пълния набор от услуги за приемане, сортиране, съхранение на стоки под режим транзит, и при контейнерните транспортни оператори в Казахстан - организация на контейнерни влакове.

По този начин, изпълнението на този проект ще даде на Казахстан възможност да засили дейностите в източните пристанища на Китай и по този начин да се създаде център за стоки, които сега са превозвани с железопътен транспорт през Китай до Европа и обратно. С помощта на терминал на пристанището в Lianyungang Казахстан ще бъде в състояние да организира приемането и събирането на стоки, не само от Китай, но също така и от Япония, Южна Корея и страните от Югоизточна Азия. Строителство на терминал също ще даде възможност на Казахстан за формиране на група от транзитни влакове в посока на Казахстан. Ето защо, този проект е от стратегическо значение за икономиката на Казахстан и реализацията на транспортния потенциал на страната.

Като цяло, развитието на транспортната транзитен потенциал на страната, на настоящия етап е продиктувано от необходимостта от реализиране на националните интереси на Република и по-нататъшното разширяване на собствените си политически и икономически ползи. Ето защо, Република Казахстан в момента е в процес на активно изграждане на своята транзитна политика, подобряване на нейната посока и образуването на нови вектори. Правилно използвайки позицията си, Казахстан ще бъде в състояние не само да получава приходи от транзита, но също така и за развитие на регионите въз основа на тяхното участие в обмена на стоки, за създаване на местното производство на тези стоки, както и  в търсенето на чуждестранните пазари. [6]

Казахстан, е на кръстопътя на международни маршрути, има всички предпоставки да се превърне в основен логистична връзка между Европа и Азия. В основата на формирането на мултимодален логистичен оператор с пълен мащаб са активите на транснационалния сектор и компетенции, определени от АД "NC KTZ". Структурата на компанията ще включва морско пристанище Актау, Фес "Khorgos регион Gate",летища, мрежа от терминали в Казахстан.

Интегриране на транспортните активи в единна структура ще осигури необходимото ниво на координация на управление, формирането на целостта на мултимодалните услуги и прилагането на принципа на "едно гише", като по този начин създава благоприятни условия за реализиране на износа и транзитния потенциал на страната. Допълнителен тласък за развитието на транспортната и логистичната система на републиката ще даде привличането към пристанището и терминалната инфраструктура на глобален оператор Dubai Port. Извън Казахстан също ще се създаде мрежа от транспортни и логистични системи - консолидирани дистрибуторски центрове и транзитен трафик и насърчаване на центрове за износ от Казахстан.

В рамките на ключов проект на общото икономическо пространство е създаването на единна транспортни и логистични компании, чиито дейности ще бъдат предоставени на железопътните администрации на Казахстан, Русия и Беларус, интегрирани услуги на базата на принципа "едно гише", една технология, стандарти за качество и ценова политика и, като следствие, в координирането на технологичните параметри на основните крайни инфраструктурни коридори. Транспортът и логистичният комплекс може да се превърнат в един от двигателите на икономическия растеж. Общият ефект  е, че  брутната добавена стойност  от изпълнението на програмата за развитие на транспортната и логистична система за периода до 2020 г. ще възлиза на $ 15 милиарда. Средният ефект върху растежа на БВП ще бъде на ниво от 1%. За тази цел, в развитието на инфраструктурата ще бъдат включени около 5000 милиарда публичните и частните инвестиции.

В допълнение към трудности при привличането на инвестиции в отрасъла на логистиката на Казахстан е проблемът с липсата на квалифициран персонал, което води  до решението за засилване ролята на  Казахската академия на транспорта и съобщенията в сътрудничество с М. Тинишпаева (KazATC) на "Казахстан Темир“ АД Национална компания Жоли". В момента KazATC е дъщерно дружество на АД "NC" Казахстан Темир Жолиy", която подготвя специалисти в областта на логистиката. Изпълнението на образователната програма се провежда в рамките на държавната програма за развитие на образованието на Република Казахстан за 2011-2020, Стратегия KazATC. М. Тинишпаева за 2011-2020г. - Държавната програма за развитие и интеграция на инфраструктурата на транспортна система на Република Казахстан до 2020 година.


UDC 656.22 Adilova ND Развитието на международния комбиниран превоз, използване на транзитния потенциал на Казахстан.

Ключови думи: услуги, транспортна инфраструктура, липса на професионализъм, липса на персонал, авиация главини, транзит и логистика център, промишлено развитие, съвременно обучение, качество на товари.

Резюме. В статията се описва значението на развитието на транспортния транзитен потенциал на страната на този етап, за реализиране националните интереси на Република Казахстан и по- нататъшно разширяване на собствените си политически и икономически ползи. Разкрити са перспективите за силен регионален транзитен и логистичен център, имайки предвид, че в настоящата глобална среда логистиката играе ключова роля в развитието на промишлеността на държавата.

  • Етикети: Логистика