Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация

Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Разработване на международен мултимодален транспорт с помощта транзитния потенциал на Казахстан

Разработване на международен мултимодален транспорт с помощта транзитния потенциал на Казахстан

Ключови думи: услуги, транспортна инфраструктура, липса на професионализъм, липса на персонал, авиация главини, транзит и логистика център, промишлено развитие, съвременно обучение, качество на товари.
Резюме. В статията се описва значението на развитието на транспортния транзитен потенциал на страната на този етап, за реализиране националните интереси на Република и по-нататъшно разширяване на собствените си политически и икономически ползи. Разкрити са перспективите за силен регионален транзитен и логистичен център, имайки предвид, че в настоящата глобална среда логистиката играе ключова роля в развитието на промишлеността на държавата.