Мащабни проекти преобразяват кея на Русе

Община Русе и Община Гюргево успешно разработиха съвместен проект „Развитие на поречието на река Дунав за по- добра свързаност на Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, който представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряването на безопасен транспорт чрез подобряване на водните пътища на река Дунав. Договорът по проекта бе подписан днес от зам.- кмета по европейско развитие д-р Страхил Карапчански и кмета на Гюргево г-н Николае Барбу в Кълъраш, Румъния. Проектът се осъществява по Програма „INTERREG V-A Румъния –България“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 1, Специфична цел 1.2 „Повишаване безопасността на транспорта по водните и морски пътища“ и е с продължителност 30 месеца. Дейностите включват изграждането на кей от страна на Община Гюргево и развитие на зоната около канал „Свети Георги“, край естествената връзка с Дунав, с цел подобряване свързаността с паневропейския коридор за воден транспорт. Община Русе ще осъществи рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе - Център и ще подобри навигационните условия на 3 корабни места, за да могат там да акостират големи пътнически кораби и да се идентифицират необходимите за това инвестиции.

Участъкът, в който са разположени трите корабни места е с дължина 480 метра, като акваторията на пристанището в непосредствена близост до стената е много плитка и при ниски води достъпът до нея е невъзможен. При високи води в тази част на залива спират и навигационните дейности. Проектът е част от местната политика на Общините Русе и Гюргево в областта на подобряване безопасността на транспорта в трансграничния регион и е от голяма важност за създаването на безопасна обща трансгранична транспортна инфраструктура. Чрез строителните дейности ще се подобрят условията на вътрешните водни пътища в трансграничния регион и Долен Дунав, което ще допринесе за по-добрата свързаност с пристанище Гюргево. Изпълнението ще засили сътрудничеството им и ще подобри качеството на живот в региона на трансгранично сътрудничество. Общата стойност на проекта за двата партньора е 14 368 162,39 лв. Безвъзмездните финансови средства за Община Русе са в размер 9 002 979,49 лв., като общинското участие е 180 059,57 лв. С този проект, Община Русе успешно продължава дейностите по пълното преобразяване на крайбрежната ивица на града. Припомняме, че по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е осигурено финансиране за два големи проекта - „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 2 етап“ и „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“. По този начин общата инвестиция с европейско финансиране в крайбрежната ивица възлиза на близо 26 млн. лева.

 

Източник: Darik news

Оригинален текст: прочети тук

  • Етикети: Инфраструктура