Делът на автомобилния транспорт расте, а на железопътния намалява

За периода 2009 – 2015 г. делът на автомобилния транспорт бележи ръст с около 6%, а делът на железопътния транспорт спада с около 3%, съобщава БДЖ в свой анализ. Припомняме, че в средата на януари ръководството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД поиска след смяната на правителството управляващите да не се отказват от идеята с парите от концесията на Летище София да бъде оздравен железопътният превозвач. Представители на БСП обаче неведнъж са коментирали, че са категорично против концесията на летището.

Според представените днес данни тенденциите в сухопътния транспорт за периода са положителни и превозените товари растат от 87 млрд. т. през 2009 г. до над 123  млрд. т през 2015 г. Делът на автомобилния транспорт се увеличава от 63% през 2009 г. на 69% през 2015 г. Това се дължи на големия брой превозвачи (в момента над 10 хил. компании у нас са с валидни лицензи за международни товарни автомобилни превози), модернизирана пътна инфраструктура, развитието на транзитните превози, по- ниските такси за ползване на пътната инфраструктурата (винетки) спрямо жп инфраструктурата.

За посочения период делът на железопътния транспорт бележи спад с около 3%.  Пазарът на железопътни товарни превози е либерализиран през 2007 г. Към днешна дата лицензираните жп превозвачи вече са 14, като най-активни на пазара са 5. Въпреки либерализацията на жп сектора, транспортирането на товарите по железница от 2009 г. остава константна величина. Всеки нов оператор вместо да привлече нови товари към железопътния транспорт само разпределя съществуващите. Клиентите просто сменят един оператор с друг, констатират експертите.

Те припомнят, че от 2009 – 2016 г. настъпват промени в структурата на българската икономика, например „Кремиковци” АД спира работа. Намаляващият обем превози рефлектира върху възможността на дружеството да осъществява инвестиционна политика. Подвижният състав остарява, растат разходите за ремонт и се влошава качеството на услугата. Пазарният дял на дружеството бележи постепенен спад – от 80% през 2009 г. до 44% през 2016 г.

В края на 2009 г. при реализирани приходи от 137 млн. лв. „БДЖ – Товарни превози“ генерира оперативна загуба в размер на 26 млн. лв. Задлъжнялостта на дружеството е 64 млн. лв. От 2010 до 2013 г. следва период на реформи и дружеството постепенно успява да излезе на оперативна печалба. Според авторите на анализа през 2014 г. реформите спират. За периода от 2015 до 2016 г. приходите от основна дейност продължават да намаляват, но след реформи и съкращения дружеството подобрява финансовите си показатели.

През 2016 г. дружеството за пръв път от 10 г. е на печалба с пазарен дял 44,18%, като превозени тонове или 46,74% като извършена нетотонкилометрова работа. Експертите твърдят, че в бъдеще се очаква увеличаване на товарите от Турция и Гърция. Те очакват пускането на интермодалния терминал в Пловдив и плановете за изграждането на още интермодални терминали в страната също да увеличат жп превозите.

 

Източник: Investor.bg

Оригинална статия: прочети тук

  • Етикети: Логистика