ACSIS – Система за разледване на проблеми със самолетните системи

Системата ACSIS събира и анализира различни видове данни свързани с проблеми със самолетните системи по време на полет (или така наречените Unscheduled Events). Разработката също така подсказва на авиокомпаниите какъв е шансът в проценти дадена машина да не може да излети навреме поради технически проблем, свързан с определен компонент, на дадена позиция във въздухоплавателното средство. По този начин инженерите и техниците на оператора могат да сменят частта, поправят или тестват системи, преди те наистина да са дефектирали до степен, че да причинят закъснение, отклонение, връщане или дори нещо по‐лошо.

Използваните данни са техническите доклади на екипажа и наземния персонал по поддръжката (PIREPs, MAREPs), както и данни за техничските закъснения, летателни часове и цикли и други. Данните биват класифицирани в различни категории, като за целта към всеки доклад се прикрепя стандартно описание на проблема, което се взима от, предварително въведен в системата, списък с повечето вероятни проблеми, които могат да сполетят определена система или компонент по време на експлоатация. Веднъж класифицирани и филтрирани (ненужната информация не се отчита от системата), техническите откази и проблеми биват мигновенно анализирани от интелигентните алгоритми на програмата. Те сравняват дали някоя самолетна система, под- система или компонент на определен самолет се представя по-лошо от подобна в останалата част от флотата. По този начин и с помощта на още няколко по-малки алгоритма, които хващат и по-специални случаи ACSIS е в състояние да алармира техническия персонал за проблема, за да може да се забележи, че той продължава да съществува въпреки вече направените инспекции, поправки или техническо обслужване.

От тази година системата и тези алгоритми са и официално признати от немската агенция по авиационна безопасност (LBA) в техен доклад от одит на немска авиокомпания, която е и стартовия клиент на програмата. ACSIS разполага и с така наречените от нас динамично, графично представяне на исторически, технически проблеми в цялата флота на дадена авиокомпания. За кратко, въпросните изображения са наречени водопадни диаграми, тъй като наподобяват водопади. На тях, дори хора без техническо образование или опит, могат съвсем лесно да различат кой или кои от самолетите на флотата изпитват какви проблеми, от кога и как тези проблеми са се развивали във времето, както и какво и дали изобщо нещо съществено е било направено, за да не се възвъщат отново тези въпросни откази.

Системата разполага и с няколко допълнителни модула, които уведомяват на големи монитори всякакви отдели в една авиокомпания за актуалното състояние на флотата, както и изготвят подробни технически доклади. ACSIS е доказвал (за огромно съжаление), че съществуващите класически методи за анализ на надежността на системите в полет са често слепи за огромна част от проблемите, като това е водело освен до технически закъснения, също така и до най-лошото. Съществуват дори наскорошни фатални инциденти, които системата би предотвратила, ако беше използвана от съответните авиокомпании.

Към момента около една дузина авиокомпании от Европа, Близкия Изток и Русия са пред или вече в процес на тестване на системата, в това число някои от най-големите имена в бизнеса. Пряк конкурент на ACSIS, със същите идеи и реализацията им, както и ефективност не е известен на компанията разработчик.

  • Етикети: Наука и обучение