Мегапроект за 225 милиона лева преобразява Пловдив!

Проектът "Развитие на железопътен възел Пловдив" е на стойност 224 870 976,80 лв. и се предвижда за финансиране по "Механизъм за свързване на Европа" (МСЕ). Изграждането му обхваща железопътния пръстен около град Пловдив, като отделните участъци попадат по първа (Калотина- София- Свиленград) и осма (Пловдив- Стара Загора- Бургас) главни железопътни линии. Това финансиране включва проектантски и строителни дейности за гарите Пловдив, Пловдив- разпределителна/ Изток, Скутаре и Крумово, както и междугарията: Пловдив - Пловдив- разпределителна/ Изток; Пловдив- разпределителна/ Изток - Тракия - Скутаре; Пловдив- разпределителна/ Изток - Крумово.

Проектът предвижда модернизация на железния път, контактната мрежа и системите за сигнализация и телекомуникации с осигуряване на габарит за електрифицирана жп линия. Обновяване и усилване на съществуващите съоръжения, както и изграждане на нови на местата на тези, които са с изтекъл жизнен цикъл и недостатъчна носимоспособност. Планирано е изграждане на пътни надлези на местата на съществуващите автомобилни прелези, закриване на пешеходните прелези и изграждане на пасарелки или пешеходни подлези. Проектирано е и изграждане на шумозащитни съоръжения в зоната на урбанизираните територии. Предвижда се доставка и монтаж на нови маршрутно- компютърни централизации за гара Скутаре. 

За "Комуникационно транспортен пробив" под Централна гара Пловдив се предвиждат средства в размер на 45 000 000 лв. от стойността на строително-монтажните работи по проекта. Кандидатстването по МСЕ, сектор "Транспорт" е на конкурентен принцип. Проектът "Развитие на железопътен възел Пловдив" е подаден за финансиране по приоритет "Коридори на основната мрежа" по Кохезионния пакет на Многогодишната работна програма на МСЕ, където общият финансов ресурс е 400 000 000 евро. 

В рамките на приоритета за разпределение на предвидения финансов ресурс се конкурират проекти от различни видове транспорт, като ж.п., вътрешноводен транспорт, пътища, морски пристанища. Основните критерии, по които се извършва оценката на проектните предложения, включва: релевантност, зрялост, влияние и качество на проектното предложение. Времевият период за одобрение на проектните предложения по поканата, по която ДП НКЖИ кандидатства за финансиране по МСЕ, е до средата на годината.

Участие на Общината в подадения за финансиране по МСЕ проект "Развитие на жп възел Пловдив" няма. НКЖИ ще изгражда част "Конструктивна" на съоръжението, намиращо се под ареала на жп гара Пловдив и попадащо само в сервитута на компанията. Максималният процент за финансиране на проекти по МСЕ е 85%.

 

 

Източник: Plovdiv24.bg

Оригинална статия: прочети тук

  • Етикети: Инфраструктура