Железопътният туризъм - минало, настояще и бъдеще

Приходите от международен туризъм в света са 575 милиарда долара (2000 г.), включително 97 милиарда долара от транспортни услуги. Приходите от вътрешен туризъм са около 2 трилиона долара. Туризмът осигурява 13,5% от световния брутен вътрешен продукт. Работните места в туризма са над 200 милиона, или 8% от всички работни места. Като всяко работно място в туризма спомага за разкриването на 3-5 работни места в другите отрасли. През 2000 г. са извършени 698 милиона пътувания по линията на международния туризъм. Броят на пътуванията при вътрешния туризъм се оценява на няколко пъти повече. Прогнозата за 2020 г. е за 1,6 милиарда чуждестранни туристи годишно, които ще похарчат повече от 2 трилиона долара (т.е. ежедневно по над 5 милиарда). При вътрешния туризъм броят на туристите ще се увеличи десетократно, приходите ще се учетворят (т.е. ще бъдат, съответно, около 16 милиарда туристи и 8 трилиона долара).

През ХХІ век туризмът ще бъде най-големият и най-бързо развиващият се отрасъл. Процентът на пътуванията на дълги разстояния ще надхвърли 20% от всички пътувания. Международният туризъм е експортно перо номер едно - 8,3% от общия износ на стоки и услуги в света. Туризмът е един от петте основни експортни отрасли в 83% от страните членки на Световната туристическа организация и най-важен източник на чуждестранна валута в 38% от тях. Около 60 от общо 200 наблюдавани страни са отчели поотделно приходи от международен туризъм, надхвърлящи 1 милиард долара. Туризмът поглъща 5-6% от потребителските разходи на населението.

История на туризма

Развитие на пазарите, ръстът на търговията и появата на железниците превръщат туризма в самостоятелен отрасъл в съвременния му вид. С откриването на жп линията Ливърпул - Манчестър през 1830 г. железницата започва и превоз на пътници. Първият туристически агент е англичанинът Томас Кук. На 5 юни 1841 г., със специално нает влак, той превозва от Лестър до Лафбъроу и обратно 570 участници в конгреса на трезвениците с осигурен оркестър за пътуването и закуска и развлечения след пристигането. Кук първи оценява възможностите за стопанска дейност, които предоставя организирането на групови пътувания с железопътен транспорт. Той се регистрира като агент за провеждане на групови пътувания. През 1845 г. Кук организира и първото по-продължително пътуване с комбиниран билет.

Кук издава първия “Пътеводител”, а по-късно и вестник “Екскурзиант”. Той убеждава собствениците на частни паркове и замъци да осигурят достъп на туристите до владенията си. Томас Кук организира и първите туристически пътувания зад граница - за изложението в Париж, а от 1856 г. - редовно и в други европейски страни по жп маршрута Харуич - Брюксел - Кьолн - Франкфурт - Баден Баден - Страсбург - Париж - Хавър - Саутхямптън. В този период се развиват ”туристически” пътувания за изучаване на нови далечни пазари и установяване на делови контакти. През 50-60-те години на ХIХ век Томас Кук организира тематични познавателни екскурзии и вечерни излети на заетите през деня хора. За посещението на поредното Лондонско изложение той въвежда комбинираните ваучери за пътуване и пребиваване.

През 1865 г. Томас Кук открива първата пътническа агенция в Лондон, която 15 години по-късно вече има представителства в почти целия свят. За организираните пътувания за Парижкото изложение през 1867 г. за първи път е въведен хотелският ваучер. Кук въвежда и международния бланков билет, чието предимство е, че дава възможност на туриста да прекъсва пътуването и да прави промени в маршрута без особени формалности. Организирани са круизни пътувания до Египет и Палестина, а през 1872 г. и първото околосветско пътуване. Бурното развитие на железниците в Германия, Франция и другите страни способства за по- нататъшния ръст на пътуванията на туристи от Англия за Европа и обратно. За световното изложение в Париж през 1878 г. Томас Кук организира пътуването на близо 75 хиляди туристи. През 1865 г. Кук посещава Съединените щати, след което започва да организира пътувания на британци в САЩ и на американци в Европа. От 1877 г. започват редовни морски пътувания между САЩ и Европа.

След агенцията на Томас Кук в Англия са регистрирани агенциите на Хенри Гейс, “Пикфордс Травъл Сървис” и “Фреймс Турс Лимитид”. В Германия, през 1842 г., е създадена агенцията на Йоханес Ромингер, във Франция през 1874 г. - на Алфонс Лубен, и т.н. През 1848 г. в САЩ Уилям Харден създава туристическа агенция, която днес е сред лидерите на съвременната американска туристическа индустрия. След смъртта на Томас Кук през 1892 г. ръководството на пътническата агенция се поема от сина му Джон Мойсън Кук. През 1924 г. той я преобразува в акционерно дружество “Томас Кук и син”, което четири години по-късно се слива с акционерното дружество “Вагон Ли - Кук”. Дори и след по-късното си разделяне - тези дружества продължават и в наши дни да са сред най-големите пътнически агенции, с представителства по целия свят.

В началото на ХХ век се появява нов вид транспорт – автомобилният. През 1904 г. в Англия е имало 8 хиляди автомобила, а през 1914 г. броят им достига 132 хиляди. За същия период бързо се увеличава и автобусният парк - от 5 на 51 хиляди броя. Независимо от нарастването на автомобилните и автобусни превози, до Първата световна война повечето от туристите са използвали железниците. Появата на реактивния самолет пък води до бум на масовия туризъм на далечни разстояния. През 1970 г. Пан Ам осъществява първия полет с Боинг 747 (Ню Йорк – Лондон). Превозените пътници с въздушен транспорт за същата година са 307 милиона, а през 1995 г. – 1,15 милиарда. По- евтиният и качествен транспорт е водещата сила в развитието на туризма още от самото му начало. А в началото са железниците.

Същност на туризма

От една страна, туризмът е икономическа дейност, респективно туризмът е услуга или продукт, подчинен на икономически закони. От друга страна, водещите мотиви на ваканционните пътувания, представляващи основна част от туризма (почивката, непознатото и удоволствието), са по-скоро от психологическо естество. Според Британската служба по туризъм, туризмът се идентифицира с туристическите пътувания с престой за една или повече нощи извън дома за почивка, посещение или други цели. Тук следва да се напомни, че именно в Англия са създадени първите железници. В още по- “изчистен” вид са определенията за туризма, в които той се разглежда като частен случай на пътуването. Туризмът е съвкупност от отношения и явления, възникващи при пътуване и пребиваване на неместни жители.

Пътник е всеки, който пътува по някаква причина (напр. работа, учение, пазаруване, туризъм и пр.). Туристът пък е временен посетител на район в собствена или друга страна, без значение на неговата националност, гражданство, пол, език и религия, намиращ се в дадена местност не по–малко от 24 часа и не повече от 6 месеца през годината, с цел прекарване на свободното време - възстановяване, почивка, укрепване на здравето, обогатяване на познанията, участие в религиозни или спортни събития, на гости, осъществяване на бизнес контакти, срещи, мисии и пр. Накрая, екскурзиантът е временен посетител, които престоява по- малко от 24 часа извън местоживеенето си. Туристическият продукт е едно цялостно преживяване. По време на пътешествията туристът харчи значително повече, отколкото в обичайният си живот - зад граница средно по 600 долара седмично, извън средствата за нощувка и храна, включени в закупения от него пакет от услуги.

Видове туризъм

Туризмът притежава различни “лица” и форми. Тази негова полиморфност се базира върху разнообразието на целите. За основни цели на туризма се приемат: почивката, развлеченията, гостуването, спорта, религията, лечението, обучението и бизнеса.

Според мотива за почивка туристите биват:
- търсещи приключения;
- с ясно изразени познавателни и образователни наклонности (с интерес към различни местности и забележителности, към всичко “ново”, към културата, природата и т.н.);
- търсещи чуждото, далечното и непознатото;
- мечтаещи за “слънце, пясък и море” (SSS – Sunny, Sand & Sea);
- със стремеж за поддържане на добра физическа и психическа форма (планински тип туристи или любители на спорта).
Според формата на пътуване и вида на почивката туристите са:
- планински тип;
- свободолюбив тип (риболов, къпане, катерене, лагеруване);
- с непринуден, естествен характер (социални контакти);
- привърженици на обиколните пътувания (пеш, автомобил);
- спортен тип (бягане, тенис, плуване, гребане, яздене, ски и др);
- привърженици на образователния туризъм.
  • Етикети: Хоби