РЕДАКЦИЯ ЖИТ 2018


http://www.ritrans.eu/
E-mail: vesmart@abv.bg

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
д-р Веселин Грозданов
телефон: +359 898 58 58 41
vesmart@abv.bg

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:
Елена Ананиева

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:
проф. д-р инж. Райко Райков
проф. д-р Даниела Тодорова
проф. д-р инж. Димитър Стоянов
доц. д-р инж. Симеон Стоядинов
доц. д-р Симеон Ананиев
доц. д-р Светла Цветкова
гл. ас. д-р Орлин Колев
гл. ас. д-р Нина Гергова

РЕПОРТЕРИ:
Елена Ананиева
Недко Ананиев

ИЗДАТЕЛ
Сдружение с нестопанска цел в частна полза "Клъстер зелен транспорт"

КОНТАКТИ
Адрес: София 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 87, етаж 5, офис 13
Телефон: +359 2 9709 439
Телефон: +359 898 58 58 41
е-mail: info@gtcluster.eu

КОРЕСПОНДЕНТИ
Варужан Апелян - Белгия;
Недко Ананиев - Чехия;
Наздана Адилова - Казахстан.

ДИЗАЙН И ПОДДРЪЖКА НА СТРАНИЦАТА
"Перфект плюс" ЕООД

СНИМКА НА КОРИЦАТА
Веселин Грозданов

ISSN 1314-5878