Мегапроект за 225 милиона лева преобразява Пловдив!

Мегапроект за 225 милиона лева преобразява Пловдив!

Проектът "Развитие на железопътен възел Пловдив" е на стойност 224 870 976,80 лв. и се предвижда за финансиране по "Механизъм за свързване на Европа" (МСЕ). Изграждането му обхваща железопътния пръстен около град Пловдив, като отделните участъци попадат по първа (Калотина-София-Свиленград) и осма (Пловдив-Стара Загора-Бургас) главни железопътни линии.

Мащабни проекти преобразяват кея на Русе

Мащабни проекти преобразяват кея на Русе

Община Русе и Община Гюргево успешно разработиха съвместен проект „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“

Железопътната инфраструктура в България 2016-2020г – състояние, приоритети и програми за финансиране

Железопътната инфраструктура в България 2016-2020г – състояние, приоритети и програми за финансиране

Държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура" (ДП НК „ЖИ“) съществува от 01.01.2002 г. ДП НК „ЖИ“ е търговец - държавно предприятие по Търговския закон, образувано на основание Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ). ДП НК „ЖИ“ е управител на железопътната инфраструктура, организира, осъществява и отговаря за изпълнението на своите задължения по дългосрочен договор, сключен между компанията и държавата.