Градска железница (РГЖ) ще намали трафика и ще улесни пътуването в Русе.

Градска железница (РГЖ) ще намали трафика и ще улесни пътуването в Русе.

"Идеята за създаването е доста стара, просто аз разработих един подробен идеен план как би изглеждала тя в настоящия момент", обясни проектантът инж. Валери Матеев. Идеята е в пълно съответствие със Стратегия „Европа 2020" и Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион.

Делът на автомобилния транспорт расте, а на железопътния намалява

Делът на автомобилния транспорт расте, а на железопътния намалява

За периода 2009 – 2015 г. делът на автомобилния транспорт бележи ръст с около 6%, а делът на железопътния транспорт спада с около 3%, съобщава БДЖ в свой анализ.