Интелигентна мобилност – бъдещето на транспорта във Виена

Интелигентна мобилност – бъдещето на транспорта във Виена

На форума бяха представени и иновативни проекти, участвали в конкурса на община Виена „Златната щафета“. Сред тях и  съвместен  пилотен проект на общината и Австрийския институт за технологии за създаването на сензори при неправилно паркиране.

Новите изисквания към водачите при ПТП

Новите изисквания към водачите при ПТП

Най-важните от тях (допълнителни изисквания, забрани, нарушения и санкции), в сила от края на януари 2017 г., ще намерите в брой 2 на сп. КАМИОНИ. Поради недостиг на място там не може да представим измененията и нововъведенията, свързани с поведението на водачи при пътнотранспортно произшествие (Раздел XXIII).

Преглед на транспортни фирми, в дистант във времето, след тяхната масова приватизация

Преглед на транспортни фирми, в дистант във времето, след тяхната масова приватизация

Чрез процеса на масова приватизация се създаде и утвърди изцяло нов финансово – икономически сектор в Република България. Стартира широка законодателна промяна в областта на ценните книжа, създадоха се и стартираха ключови държавни и частни институции, като Държавна комисия по ценни книжа /понастоящем Комисия за финансов надзор/, Централен депозитар АД, Българска фондова борса – София АД, дружества - емитенти, приватизационни фондове, инвестиционни посредници и др.

ACSIS – Система за разледване на проблеми със самолетните системи

ACSIS – Система за разледване на проблеми със самолетните системи

Системата ACSIS събира и анализира различни видове данни свързани с проблеми със самолетните системи по време на полет (или така наречените Unscheduled Events). Разработката също така подсказва на авиокомпаниите какъв е шансът в проценти дадена машина да не може да излети навреме поради технически проблем, свързан с определен компонент, на дадена позиция във въздухоплавателното средство.