Клиентите искат от нас комфорт, чистота и информация

Клиентите искат от нас комфорт, чистота и информация

Само за година с БДЖ се осъществяват над 20 милиона пътувания. Мнозина всеки ден отиват на работа и се прибират у дома с влак. Други хора са планирали далечна дестинация, разчитат на спазване на разписанието.

Ликвидация или приватизация на БДЖ?

Ликвидация или приватизация на БДЖ?

Холдинг БДЖ е в критично финансово положение и не може да чака концесията на „Летище София“, за да се разплати с кредиторите си. Това беше ясно и преди да го каже служебният транспортен министър Христо Алексиев. Частен съдебен изпълнител вече продава неоперативни активи на дружеството, а оперативните са в окаяно състояние.

Състояние на пътническия транспорт в България за периода 2013-2016 година

Състояние на пътническия транспорт в България за периода 2013-2016 година

Икономическото и социално развитие на обществото в определена степен зависи и от развитието и състоянието на пътническият транспорт. Много социални и демографски процеси се влияят от пътническият транспорт, в тази връзка анализирането на неговото състояние е не малка необходимост.

Доклада разглежда състоянието и тенденциите на развитие на пътническият транспорта в България за периода 2013-2016 година. Изводите са направени в следствие анализ на статистически данни за сектор Транспорт и изчисления на автора.

Необходимост от прилагане принципите на транспортния маркетинг в управлението на транспортното предприятие

Необходимост от прилагане принципите на транспортния маркетинг в управлението на транспортното предприятие

Базирайки се на общите принципи и методи в концепцията на маркетинга в отделните отрасли на икономиката се изработват конкретни подходи за приложение на тази концепция с отчитане на спецификата на управлението и организацията на производствено-пласментната дейност на съответните предприятия и фирми.