Железопътният туризъм - минало, настояще и бъдеще

Железопътният туризъм - минало, настояще и бъдеще

риходите от международен туризъм в света са 575 милиарда долара (2000 г.), включително 97 милиарда долара от транспортни услуги. Приходите от вътрешен туризъм са около 2 трилиона долара. Туризмът осигурява 13,5% от световния брутен вътрешен продукт. Работните места в туризма са над 200 милиона, или 8% от всички работни места. Като всяко работно място в туризма спомага за разкриването на 3-5 работни места в другите отрасли. През 2000 г. са извършени 698 милиона пътувания по линията на международния туризъм.