Транспорт или интегрирани транспортни системи? Иновативните бизнес тенденции променят транспорта в България!

В България за транспорта все още преобладава виждането че има четири вида транспорт, включително и структурата на министерството е за четири вида транспорт – воден, железопътен, въздушен и автомобилен. Тенденците в света обаче са за интегрирани транспортни системи, транспорта е интегриран с инфраструктура и информационни платформи. Актуални на днешното време изисквания поставя използването на информационни платформи за споделени пътувания. Увеличеният брой лични и служебни автомобили, бусове и автобуси вече участват в разпределението на пътническия пазар, като статистиката показва постоянно намаляване на пътниците в обществения транспорт. "Юбер" само катализира нещата, а Фейсбук играе все по-голяма роля на платформа за споделени пътувания. Подобна платформа вече започва да променя и пазара на товарните превози.

Революционни промени се наблюдават освен в създаването на интегрирани транспортните системи и във веригите на доставки на стоки. С информационнита платформи навлизат и т.н.“ дронове“, безпилотен летателен апарат или летящо устройство, което се задвижва чрез дистанционно управление или по предварително зададен с помощта на GPS маршрут. Дроновете могат да се използват за различни бизнес дейности, като заснемане, доставки на стоки в трудно достъпни райони, помощ в опасни ситуации и т.н. Много често се говори за стратегии, програми, политики но много малко се разбира самата структура. За да има стратегия за развитие на транспортна система, първо трябва да има цел и наша основна национална цел е да осигурим транспортна инфраструктура и логистична база за вътрешен и транзитен превоз на пътници и товари.

МТИТС трябва да има качествено нова роля за изграждане, ефективна дейност и развитие на интегрирана транспортната система на базата на иновативните бизнес тенденции, чрез създаване на нормативна база и регулаторни механизми, които да гарантират сигурност и качество на пътуванията, на доставките на стоки и постъпления в хазната. Има две опорни точки, които могат да дадат основа и стимулират изграждане и развитие на интегрираната транспортната система. Първо и най – важно е изграждане на работещ нов модел на връзки между администрация, науката и браншови организации в транспорта. Взаимодействието между трите основни групи, може да определя своевременно какво е състоянието и как се развива интегрираната транспортна система, какви са тенденциите, проблемите и нуждите. Основното е освен постоянно изграждане и развитие, да се определят своевременно тенденциите и проблемите, като не се върви след събитията, а се прилага превенция по отношение решаване на възникнали трудности от външни или вътрешни фактори.

Второ е възможността на политическите партии и политиците съобразно общоевропейските ценности и изисквания за развитие на интегриран, интелигентен и екологичен т.н. транспорт, виждайки европейските политики да формират и прилагат наши национални политики. Формирането на нашите национални политики за интегрирани транспортни системи да доведе до нормативни промени, до поставяне на цели и до изработване на стратегии с ясни срокове и изпълнители. Създаване на задължителна система на мониторинг, отчет и взимане на управленски решения и изпълнението им, като цялата тази изградена система да работи ефективно, независимо коя партия е на власт.

  • Етикети: