Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 - 2020г.============================================================================= ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== ============================================================================== =Източник: Асоциация на Бизнес Клъстерите в  България
  • Етикети: Бизнес и сътрудничество